ספר החוקים הפתוח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ספר החוקים הפתוח

ספר החוקים הפתוח – לדף הפרויקט

חוקים לפי סדר אלפביתי[עריכה]

א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - כ - ל - מ - נ - ס - ע - פ - צ - ק - ר - ש - ת

א[עריכה]

החוק העותומני על האגודות
פקודת האגודות השיתופיות [תקנות]
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי)
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות)
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים)
תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד)
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות)
תקנות האגודות השיתופיות (חברות)
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד)
תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ)
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות)
תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש)
תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים)
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש)
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש)
אגרות חקלאיות [תקנות]
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד)
חוק אוויר נקי [תקנות]
תקנות אוויר נקי (אגרות)
תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים)
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב)
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)
חוק אומנה לילדים [תקנות]
תקנות אומנה לילדים (הכשרת מפקחים)
חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים)
חוק אזורי נמל חפשיים
חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל
חוק האזרחות [תקנות]
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)
תקנות האזרחות (סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות)
חוק האזרחים הותיקים [תקנות]
תקנות האזרחים הוותיקים
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה)
תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים)
תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע)
תקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק)
חוק האחריות למוצרים פגומים
חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן
חוק איגודי ערים
חוק אימוץ ילדים [תקנות]
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת)
תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין-ארצי)
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור [תקנות]
תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור)
חוק איסור אלימות בספורט [תקנות]
תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם)
חוק איסור גידול חזיר
חוק איסור הונאה בכשרות [תקנות]
תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה)
תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר)
חוק איסור הכחשת השואה
חוק איסור הלבנת הון [תקנות]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה
חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) [תקנות]
תקנות איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) (סמכויות הוועדה המייעצת)
חוק איסור לשון הרע
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים [תקנות]
צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים)
חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך
חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת)
חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) [תקנות]
תקנות איסור צריכת זנות (אמצעי חלופי להטלת קנס)
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
חוק אכיפת פסקי-חוץ
חוק אכסון עולים בדירות שכורות
חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים)
חוק אמנת האיגוד הבין-לאומי לפיתוח
חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח
חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות
חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח
חוק אמנת החברה הבין-אמריקנית להשקעות
חוק אמנת החברה הבינלאומית למימון
חוק האנטומיה והפתולוגיה
חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם
חוק האפוטרופוס הכללי [תקנות]
תקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים)
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים [תקנות]
תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה [תקנות]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)
חוק ארוחה יומית לתלמיד
פקודת האריסים (הגנה)
חוק הארכיונים [תקנות]
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות)
תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים)
תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם)
חוק אשראי הוגן (חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות)

ב[עריכה]

חוק הבוררות [תקנות]
תקנות סדרי הדין בעניני בוררות
פקודת בזיון בית משפט
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) [תקנות]
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות)
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות)
חוק בחירות לגופים ציבוריים
חוק הבחירות לכנסת [תקנות]
תקנות הבחירות לכנסת
כללי הבחירות לכנסת (אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית)
כללי הבחירות לכנסת (גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית)
תקנות הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא)
כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ובדבר שעות ההצבעה)
הוראות הבחירות לכנסת (הזדהות באמצעות תעודה צבאית אישית)
כללי הבחירות לכנסת (נוסח וצורה של כתב הסכמה של מועמד לכנסת)
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות קלפי מיוחדים במקום מושבן של ועדות בחירות)
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים)
קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל)
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים)
‏כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם)
כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות)
הוראות הבחירות לכנסת (קיום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה במהלך הבחירות)
כללי הבחירות לכנסת (שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה על פרטים של יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי)
נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת
נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים
פקודת הבטיחות בעבודה [תקנות]
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק)
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)
תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים)
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן)
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד)
כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים)
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית)
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים)
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני־צריח)
צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי)
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)
חוק ביטוח בריאות ממלכתי [תקנות]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מדדי איכות ומסירת מידע)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג–2003)
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה)
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה מס' 2)
חוק הביטוח הלאומי [תקנות]
תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה)
תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל)
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה)
תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד)
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)
תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים)
תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה)
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים)
תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא)
צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי)
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים)
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה)
תקנות הביטוח הלאומי (קצבת זקנה יחסית)
תקנות הביטוח הלאומי (רישום)
תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה)
חוק ביטוח נפגעי חיסון [תקנות]
תקנות ביטוח נפגעי חיסון
פקודת ביטוח רכב מנועי [תקנות]
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע)
חוק לביטול דינים שנושנו
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו
חוק לביטול חיקוקים שנושנו
חוק לביטול המג'לה
חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה)
חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום
חוק הביקורת הפנימית
חוק בית הדין לעבודה [תקנות]
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי)
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
צו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם)
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות)
תקנות בית הדין לעבודה (פישור)
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)
חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה)
חוק בית המשפט לימאות
חוק בית המשפט לעניני משפחה [תקנות]
תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות)
תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין)
צו בית המשפט לעניני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן)
צו בית המשפט לעניני משפחה (יחידת הסיוע – כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי)
חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל
חוק בית העצמאות
חוק בית התפוצות
חוק הבלו על דלק
חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו)
חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים) [תקנות]
תקנות בנינים ציבורים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים)
חוק בנק ישראל [תקנות]
כללי בנק ישראל (כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע)
פקודת הבנקאות
חוק הבנקאות (רישוי) [תקנות]
כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק)
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) [תקנות]
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני) (הוראת שעה)
פקודת בריאות העם [תקנות]
תקנות אגרות בריאות
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה)
תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים)
תקנות בריאות העם (אמות מידה לאישור הקמה למרפאות)
תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים)
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית)
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים)
תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעין)
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות)
תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה)
תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם)
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים)
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (אגרות)
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים)
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות)
תקנות בריאות העם (קבורה מחדש)
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות)
תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה)
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)
חוק ברית הזוגיות לחסרי דת [תקנות]
תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת
חוק בשר ומוצריו
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון)
חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע) [תקנות]
צו בתי דין דתיים (הקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן)
חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה)
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים [תקנות]
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזים בעת מצב חירום מיוחד)
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות)
חוק בתי דין מינהליים [תקנות]
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין)
בתי דין רבניים [תקנות]
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)‏
תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל
חוק בתי יד לבנים
חוק בתי המשפט [תקנות]
פקודת בתי המשפט
חוק בתי המשפט (עבירות שענשן מוות)
תקנות בתי המשפט (אגרות)
תקנות בתי המשפט (גישור)
תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות)
הודעה בדבר עבודת המזכירות בימי ו׳, בערבי חג ובמועדים מיוחדים נוספים
תקנות סדרי דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים)
תקנות בתי משפט (ייצוג מטעם היועץ המשפטי)
תקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה)
תקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה)
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין)
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים)
צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים)
אמות מידה למתן היתר עיון כללי
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים)
תקנות בתי המשפט (פגרות)‏
‏תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים)
תקנות בתי המשפט השבטיים
תקנות בתי המשפט (שופטים)
צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה)
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם)
כללי אתיקה לשופטים
חוק בתי משפט לענינים מינהליים [תקנות]
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)
פקודת בתי הסוהר
חוק בתי קברות צבאיים

ג[עריכה]

פקודת גבול המכס
חוק הגז (בטיחות ורישוי) [תקנות]
צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ)
צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר)
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134)
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מכלי גפ"מ מיטלטלים)
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ)
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ"מ)
חוק הגז הפחמימני המעובה
חוק גיל הנישואין
חוק גיל פרישה
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה)
חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים [תקנות]
צו לגילוי נגיפי איידס בקטינים (מוסדות רפואיים מוכרים)
חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) [תקנות]
תקנות גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (תנאים לשידור תשדירים)
חוק הגליל
חוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון [תקנות]
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו)
חוק גני רמת הנדיב
חוק גנים בוטניים
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה [תקנות]
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה)
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות)
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סימון תחום מוגן)
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים)

ד[עריכה]

דברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947
חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה [תקנות]
הכרזה על דגל מדינת ישראל
הכרזה על סמל מדינת ישראל
תקנות הדגל והסמל (השימוש בדגל המדינה)
חוק הדואר [תקנות]
תקנות הדואר (אגרות בעד היתר)
תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים)
חוק דוד בן-גוריון [תקנות]
תקנון המכון למורשת דוד בן-גוריון
פקודת הדיג [תקנות]
תקנות הדיג
חוק הדיור המוגן [תקנות]
תקנות הדיור המוגן (תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן)
חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה)
חוק הדיינים [תקנות]
תקנות הדיינים (אגרות)
תקנות הטוענים הרבניים
תקנות הדיינים (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד) (הוראת שעה)
תקנות הדיינים (פגרות)
תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה)
כללי אתיקה לדיינים
חוק דם טבורי
חוק דמי מחלה
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג)
חוק הדרכונים
פקודת הדרכים (רחבן והתויתן)
חוק הדרכים (שילוט)

ה[עריכה]

חוק האזנת סתר
חוק הארכת מועדים
חוק הבטחת הכנסה
חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות
חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים)
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים
חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות
חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)
חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה)
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) [תקנות]
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי)
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (הגנה)
תקנות ההגנה (שעת חירום)
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) [תקנות]
תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים)
תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא)
תקנות בריאות העם (בשר המובא מחו"ל)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (דיגום משלוחי מזון רגיש לבדיקות מעבדה בתחנת הסגר)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הכרזה בדבר מזון רגיש)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב אם)
תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן)
תקנות בריאות העם (רמת האיכות (סטנדרד) של צרכי אוכל)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת לחם)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים)
חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה)
חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים
חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה
חוק ההגנה על חוסים [תקנות]
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים)
חוק להגנה על עדים [תקנות]
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין)
חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין
פקודת הגנת דבורים
חוק הגנת הדייר
חוק להגנת חיית הבר [תקנות]
תקנות להגנת חיית הבר
חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים
חוק להגנת מעגלים משולבים
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) [תקנות]
תקנות הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (דין משמעתי למשרתים בשירות אזרחי-ביטחוני)
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם)
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה)
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
חוק הגנת הפרטיות [תקנות]
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)
תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה)
תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)
צו הגנת הפרטיות (הקמת יחידת פיקוח)
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)
צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה)
חוק הגנת הצומח [תקנות]
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי)
תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים)
חוק הגנת הצרכן [תקנות]
תקנות הגנת הצרכן (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי)
תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן, פנינים ומוצרי זהב)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין)
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין)
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה)
תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי)
תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר)
תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים)
תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה)
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות)
תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני)
תקנות הגנת הצרכן (סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק)
תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים)
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון)
צו הגנת הצרכן (סימון טובין)
חוק להגנת רכוש מופקד
חוק הגנת השכר [תקנות]
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר)
פקודת הובלת טובין בים
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)
חוק ההוצאה לפועל [תקנות]
חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה)
תקנות ההוצאה לפועל
תקנות ההוצאה לפועל (פגרות)‏
תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים)
חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל [תקנות]
תקנות ההוקרה לאזרחים במערכות ישראל (תעודת המערכה ברצועת הביטחון בלבנון – קביעת אזרחים זכאים)
חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים [תקנות]
תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט)
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה
חוק הטבות לניצולי שואה
חוק היטל על קניית מטבע חוץ [תקנות]
צו היטל על קניית מטבע חוץ (פטור)
חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע [תקנות]
תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)
חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות
חוק הלוואות לדיור
חוק הלוואות לשכר לימוד
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)
חוק המחאת חיובים
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים [תקנות]
הודעה בדבר ענפי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת ומדורים לכל אחד מהם
תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (אגרות)
תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (דרכי מינוי, תקופת כהונה, סייגים למינוי של ועדת משמעת)
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין
חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי
חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
פקודת ההסגר [תקנות]
תקנות הסגר
תקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות)
תקנות ההסגר (מניעת עכברים)
חוק ההסגרה [תקנות]
תקנות ההסגרה (סדרי דין וכללי ראיות בעתירות)
חוק להסדר ההימורים בספורט
חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה
פקודת הסדר זכויות במקרקעין [תקנות]
תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי-דין)
חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום
חוק הסדרי משפט ומינהל [תקנות]
תקנות הסדרי משפט ומינהל (רציפות הליכים אזרחיים, אכיפת פסקים והכרה במסמכים)
חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (לשנת הכספים 1989) [תקנות]
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז)
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסירת מידע בנוגע להספקת גז)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (לשנת הכספים 1993) [תקנות]
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999)
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008)
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון
חוק להסדרת הטיפול באריזות
חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת
חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים
חוק הסדרת מקומות רחצה
חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית [תקנות]
תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (בקשה לרישיון מדביר)
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות [תקנות]
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ)
כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובות הנאה בעבור עבודת ניתוח)
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות [תקנות]
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (אגרות)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תארים אקדמיים נוספים לגבי קרימינולוגיה קלינית)
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים [תקנות]
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים)
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי [תקנות]
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (פטור מהוראות החוק)
חוק להסדרת תוצרת אורגנית
חוק הסכמים בנכסים פיננסיים
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) [תקנות]
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס)
חוק הסכמים קיבוציים
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)
חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם [תקנות]
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים [תקנות]
צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית
חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק)
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים [תקנות]
תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים
חוק הצהרות מוות
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)
חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל
חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)
חוק השאלת ספרי לימוד
חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים)
חוק השבת אבידה [תקנות]
תקנות השבת אבידה
פקודת השמדת הארבה‏
חוק השקעות משותפות בנאמנות [תקנות]
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו"ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן)
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (דרכי פרסום מחירי היחידות, הפדיון ורשימת נכסי הקרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחקות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס על רווח הון ריאלי של קרן ממכירת נייר ערך חוץ)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי קרן למדיניות ההשקעות)
כללי השקעות משותפות בנאמנות (פרטים נוספים בתשקיף קרן מחקה ודוחות נוספים של קרן מחקה)
חוק השתלת אברים [תקנות]
תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם)
חוק ההתגוננות האזרחית [תקנות]
תקנות ההתגוננות האזרחית (אותות אזעקה וארגעה)
תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות)
תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם)
תקנות ההתגוננות האזרחית (תעבורה בדרכים)
צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים)
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019)
חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים)
חוק ההתיישנות
חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה)
חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

ו[עריכה]

ז[עריכה]

חוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו)
פקודת זבל בעלי חיים
פקודת הזבלים החקלאיים
חוק זכות יוצרים [תקנות]
חוק זכות יוצרים, 1911
פקודת זכות יוצרים
תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית)
צו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול)
צו זכות יוצרים (אמנת ברן)
צו זכות יוצרים (ארצות הברית)
צו זכות יוצרים (האמנה העולמית)
צו זכות יוצרים (הסכם טריפס)
חוק זכות מטפחים של זני צמחים
חוק הזכות לעבודה בישיבה
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית [תקנות]
תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה)
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה)
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי [תקנות]
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי
חוק זכויות החולה
חוק זכויות מבצעים ומשדרים
חוק זכויות נפגעי עבירה
חוק זכויות הסטודנט [תקנות]
כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)
כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)
חוק זכויות התלמיד [תקנות]
תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים)
תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות)
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים
חוק זכיון ים המלח
חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם [תקנות]
תקנון יד ושם
חוק הזרעים [תקנות]
תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים)

ח[עריכה]

חוק החברה לישראל בע"מ
חוק החברות [תקנות]
פקודת החברות
תקנות החברות (אגרות)
תקנות החברות (אישור חלוקה)
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר)
תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור)
תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים)
כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור)
תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום)
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית)
תקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים)
תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)
תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל)
תקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב)
תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)
תקנות החברות (מיזוג)
תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)
תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה)
תקנות החברות (פירוק)
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)
חוק החברות הממשלתיות [תקנות]
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות)
חוק חג המצות (איסורי חמץ)
חוק חג הסיגד
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי [תקנות]
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה)
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים)
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה [תקנות]
תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני ודיווח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות)
חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק
חוק חובת המכרזים [תקנות]
תקנות חובת המכרזים
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית)
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ)
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון)
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה)
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)
תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי)
חוק חוזה הביטוח
חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק)
חוק חוזה קבלנות
חוק החוזים (חלק כללי)
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
חוק החוזים האחידים
חוק החולה הנוטה למות
חוק חומרי נפץ [תקנות]
אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים)
תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש)
חוק החומרים המסוכנים [תקנות]
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים)
חוק חופש המידע [תקנות]
תקנות חופש המידע
תקנות חופש המידע (אגרות)
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)
צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם)
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)
צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן)
חוק-יסוד: חופש העיסוק
חוק חופשה שנתית [תקנות]
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת)
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה [תקנות]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון)
חוק חותם המדינה
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)
חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות
פקודת החינוך
חוק חינוך חינם לילדים חולים
חוק חינוך מיוחד
חוק חינוך ממלכתי [תקנות]
תקנות חינוך ממלכתי (העברה)
תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים)
תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי)
תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי)
תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח)
תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות)
תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד)
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף)
צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות)
תקנון ועד החינוך
תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי
תקנון מועצת החינוך המשלב
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו [תקנות]
תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
חוק חניה לנכים
חוק החניכות
חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות
חוק חסינות וזכויות (הכוח הרב-לאומי)
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
חוק חסינות מדינות זרות
חוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות)
פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות
חוק חקירת סיבות מוות [תקנות]
תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות)
חוק החשמל
חוק חתימה אלקטרונית [תקנות]
תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות)
תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו)

ט[עריכה]

פקודת הטבק
חוק הטיס [תקנות]
דבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים)
חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית)
חוק הטיס (עבירות ושיפוט)
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד)
תקנות הטיס (אי-תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל)
תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה)
תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים)
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)
תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס)
תקנות הטיס (כלי רחיפה)
תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה)
תקנות הטיס (מכוני בדק)
תקנות הטיס (מכוני הסמכה)
תקנות הטיס (מנחתים)
תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות)
תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם)
תקנות הטיס (סוגי תקריות חמורות)
תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם)
תקנות הטיס (רעש כלי טיס)
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחותיות)
חוק טיפול בחולי נפש
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות [תקנות]
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי)
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי)
פקודת הטלגרף האלחוטי [תקנות]
תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה)
תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי)
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות)

י[עריכה]

פקודת היבוא והיצוא [תקנות]
תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי)
צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא)
חוק יד יצחק בן-צבי [תקנות]
תקנון יד יצחק בן-צבי
פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות
תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
חוק יום הזיכרון ליצחק רבין
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה
חוק יום ירושלים [תקנות]
תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם)
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית
חוק יום העלייה
חוק יום העצמאות [תקנות]
הוראות בדבר הנפת דגלים וקיום עבודה ושירותים ביום העצמאות
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן
חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית
חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית
חוק יחסי ממון בין בני זוג
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה)
חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה)
חוק יישוב סכסוכי עבודה
חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)
חוק יישום ההסכם בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)
חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות)
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה)
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)
חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן
חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית
חוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני
חוק יישום תכנית ההתנתקות
חוק יסודות המשפט
חוק יסודות התקציב [תקנות]
תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח)
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות)
תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)
חוק שירות המדינה (משמעת)/שיפוט משמעתי
נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן (נוהל ישן)
נוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור (נוהל חדש)
פקודת היערות [תקנות]
תקנות היערות
תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ)
חוק הירושה [תקנות]
תקנות הירושה
תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים)
תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה)
תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון)
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל
חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

כ[עריכה]

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)
חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) [תקנות]
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים)
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות)
חוק כביש ארצי לישראל
פקודת הכהילים המפוגלים
פקודת הכלבת [תקנות]
תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד)
תקנות הכלבת (חיסון)
תקנות הכלבת (רישוי וחיסון)
חוק כלי היריה [תקנות]
תקנות כלי הירייה (הכשרה)
תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות)
תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) (הוראת שעה)
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
חוק הכניסה לישראל [תקנות]
תקנות הכניסה לישראל
תקנות הכניסה לישראל (אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד)
תקנות הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר)
תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים)
תקנות הכניסה לישראל (סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית דין לעררים)
תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד)
חוק-יסוד: הכנסת
חוק הכנסת [תקנות]
תקנון הכנסת
החלטת שכר חברי הכנסת
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים)
חוק כרטיסי חיוב [תקנות]
תקנות כרטיסי חיוב
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות [תקנות]
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי)
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון)
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע)‏

ל[עריכה]

חוק לא תעמוד על דם רעך
חוק לימוד חובה [תקנות]
תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי)
תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים)
תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום)
תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף)
תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים)
צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד)
צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי)
חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר [תקנות]
תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר)
חוק לשכת עורכי הדין [תקנות]
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (מדי משפט)
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת הסמכה לעריכת דין)
צו לשכת עורכי הדין (עבירות לגביהן לא יחול סעיף 77 לחוק)
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר)
כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת)
כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות)
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי)

מ[עריכה]

חוק מאבק בארגוני פשיעה
חוק המאבק בטרור
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים
חוק המאבק בתופעת השכרות
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן [תקנות]
תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה)
פקודת מאכל כשר לחיילים
פקודת המבחן [תקנות]
תקנות המבחן (תסקיר קצין מבחן)
חוק-יסוד: מבקר המדינה
החלטת משכורת מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה [תקנות]
כללים למניעת ניגוד ענינים של שרים וסגני שרים
הנחיות מבקר המדינה (קווים מנחים לרואה החשבון המבקר של איגוד)
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה
חוק מגורי רבנים במקום כהונתם
מגילת העצמאות
חוק מגן דוד אדום [תקנות]
תקנון מגן דוד אדום
פקודת המדידות [תקנות]
תקנות המדידות (אגרות)
תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) [1998]
תקנות המודדים (מקצוע המדידה)
חוק מדידת מים
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה)
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה)
חוק המהנדסים והאדריכלים [תקנות]
תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי)
הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם
חוק מוות מוחי-נשימתי
חוק מוזאון הכנסת
חוק המוזיאונים [תקנות]
תקנות המוזיאונים
חוק המוסד העליון ללשון העברית [תקנות]
תקנון האקדמיה ללשון העברית
חוק המוסד העליון ללשון הערבית
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
חוק מוסר תשלומים לספקים [תקנות]
תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק) (הוראת שעה)
חוק המועמדים להתישבות חקלאית
חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי
חוק המועצה לגיל הרך
חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח
חוק המועצה להשכלה גבוהה [תקנות]
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם)
חוק המועצה הישראלית לצרכנות
חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)
חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)
חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)
פקודת המועצות המקומיות [תקנות]
צו המועצות המקומיות
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן)
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב)
צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
חוק מוקדי חירום
חוק המזונות (הבטחת תשלום) [תקנות]
תקנות המזונות (בקשות תשלום)
תקנות המזונות (הבטחת תשלום)
פקודת מחלות בעלי חיים [תקנות]
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת)
פקודת מחלקת העבודה
חוק המחשבים
חוק מטבע השקל החדש
חוק המטה לביטחון לאומי
חוק מידע גנטי [תקנות]
תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין)
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים
חוק המיטלטלין
פקודת המילדות [תקנות]
צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר)
חוק המילווה (חברות ביטוח)
חוק מילווה המדינה [תקנות]
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד")
חוק מילווה קצר מועד
חוק המילוות (הוראות שונות)
חוק המים [תקנות]
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים)
חוק מימי חופין
חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים
חוק מימון מפלגות [תקנות]
כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי)
הנחיות מבקר המדינה (ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות)
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה
הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון)
חוק מינוי מזכיר הכנסת
פקודת המינרלים הרדיו-אקטיביים
חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ)
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) [תקנות]
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון)
כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה למוסד ציבורי)
חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע [תקנות]
תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע (מקדמות בשל היטל רווחי נפט)
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות [תקנות]
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
חוק מירשם מילגות
חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) [תקנות]
תקנות המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וחברי ועדות משנה)
חוק מכוני כושר
חוק המכינות הקדם-צבאיות [תקנות]
תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית)
חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות)
פקודת המכס [תקנות]
תקנות המכס
חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד)
חוק המכר [תקנות]
חוק המכר (דירות)
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה)
חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי)
פקודת המכרות
פקודת המלט [תקנות]
תקנות המלט
חוק-יסוד: הממשלה [תקנות]
החלטת שכר שרים וסגני שרים
חוק הממשלה [תקנות]
תקנון הממשלה
חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה)
חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול
חוק למניעת אלימות במשפחה [תקנות]
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין)
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי דין רבניים)
חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות [תקנות]
תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון)
חוק למניעת הטרדה מאיימת
חוק למניעת הטרדה מינית [תקנות]
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט)
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק)
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית
חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) [תקנות]
תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים [תקנות]
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן
פקודת מניעת טרור
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק
חוק למניעת מפגעים [תקנות]
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים)
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון [תקנות]
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים)
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם
חוק למניעת שריפות בשדות
חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם
פקודת מס הבולים
חוק מס הבולים על מסמכים
פקודת מס הכנסה [תקנות]
חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה)
חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק)
חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)
חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך)
חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)
תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור)
תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי)
תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי)
תקנות מס הכנסה (דין בעל שליטה כדין יהלומן)
תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים)
תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר)
תקנות מס הכנסה (הערכת מלאי של יהלומן)
תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר)
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה המדינה או יחידה בקרן נאמנות)
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית)
תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון)
תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא)
תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים)
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין)
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת)
תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה)
תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים)
תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו)
תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים)
תקנות מס הכנסה (מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מדמי השאלה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי)
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ)
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע)
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב)
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית)‎
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה)
תקנות מס הכנסה (ניכויי פחת לגבי בנינים, מכונות וציוד)
תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באזור פיתוח)
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט)
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה)
תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ)
תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ)
תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה)
תקנות מס הכנסה (פחת)
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה)
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון)
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה)
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה)
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך)
תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות)
תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות)
תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א)
תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים)
תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור)
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל)
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה)
תקנות מס הכנסה (קביעת נכס)
תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ)
תקנות מס הכנסה (קביעת סכום תקבול שלא נרשם)
תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה)
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף 3(י))
תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק)
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה)
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת)
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים)
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין)
תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות)
תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות)
צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים)
צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה)
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח)
צו מס הכנסה (פטור כללי ממס על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה)
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ)
צו מס הכנסה (פטור ממס של הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל)
צו מס הכנסה (פטור ממס למפעל הפיס)
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ)
צו מס הכנסה (פטור) (ריבית ודמי שכירות בשל כלי טיס וכלי שיט)
צו מס הכנסה (פטור של רשויות מקומיות)
צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ)
צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל)
צו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לענין ניכוי במקור)
צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד)
צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים)
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקופת גמל לקצבה לעמית עצמאי במצב אבטלה כהכנסה לעניין ניכוי במקור)
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת עמלת ביטוח כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה)
צו מס הכנסה (תשלום המס בזמן הגשת דין וחשבון)
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי)
כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים)
כללי מס הכנסה (השוואת הון על פי דו"ח שהגיש יהלומן)
כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים)
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד)
חוק מס ערך מוסף [תקנות]
תקנות מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות)
תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ״רים)
תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות)
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור)
תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)
צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי)
תקנות מס ערך מוסף (רישום)
חוק מס קניה (טובין ושירותים) [תקנות]
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור)
חוק מס רכוש וקרן פיצויים [תקנות]
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי–ערבי)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי)
חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל
פקודת מסילות הברזל [תקנות]
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה)
תקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית)
תקנות מסילות הברזל (הוראות בדבר החזקה, שמירה וטיפול בכרטיס זיכרון של טכוגרף רכבת מקומית ובפלט והגשתו לבית המשפט)
תקנות מסילות הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום)
תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית)
תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית
תקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית)
תקנות מסילות הברזל (תנאי הובלה ואחריות למטען)
תקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת)
חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)
פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין)
פקודת המסים (גביה) [תקנות]
תקנות המסים (גביה)
תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות)
תקנות המסים (גבייה) (תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית)
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה)
חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס)
חוק המסים (קנס פיגורים)
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר)
פקודת המסחר עם האויב [תקנות]
צו המסחר עם האויב (אויב לצורך הפקודה)
חוק המעבר
חוק מעונות יום שיקומיים
חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה
חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל
חוק מערכות תשלומים
חוק המפלגות [תקנות]
תקנות המפלגות (אגרות)
תקנות המפלגות (רישום ודיווח)
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (המקומות הקדושים)
חוק מקורות אנרגיה [תקנות]
תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה)
תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז)
תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה)
תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה)
תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור)
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים)
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים)
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (נורות פלואורניות)
תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אנרגיה של מנועי השראה חשמליים)
תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק)
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל
חוק מקרקעי ישראל
חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע)
חוק המקרקעין [תקנות]
חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית)
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)
תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות)
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה)
חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין
חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
חוק מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם
חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל
חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה
חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת
חוק מרשם האוכלוסין [תקנות]
תקנות מרשם האוכלוסין (מחיקת מען לתושבים המוחזקים כלא פעילים)
תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק)
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)
תקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות)
תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות)
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
חוק מרשם תורמי מוח עצם
חוק-יסוד: משאל עם
פקודת המשטרה [תקנות]
תקנות המשטרה (גיוס)
חוק המשטרה
חוק המשטרה (נכים ונספים)
חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת
חוק המשכון [תקנות]
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון)
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)
חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)
חוק משק הגז הטבעי [תקנות]
תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה)
חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות)
חוק משק הדלק (קידום התחרות) [תקנות]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק)
חוק משק החשמל [תקנות]
כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני)
חוק-יסוד: משק המדינה
חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2016 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
חוק-יסוד: משק המדינה (הצעות חוק והסתייגויות שבביצוען כרוכה עלות תקציבית) (הוראת שעה)
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
פקודת המשקולות והמידות
חוק המתווכים במקרקעין
חוק המתנה

נ[עריכה]

חוק הנאמנות [תקנות]
תקנות ההקדשות לצרכי צדקה
תקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי)
חוק הנהיגה הספורטיבית [תקנות]
תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות)
חוק הנוטריונים [תקנות]
תקנות הנוטריונים
תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון)
חוק הנוער (טיפול והשגחה) [תקנות]
תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (סדרי דין)
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)
פקודת הנזיקין
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)
חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף)
חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים)
חוק ניירות ערך [תקנות]
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)
תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)
תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור)
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)
תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח)
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)
תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית)
תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים)
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ)
תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית)
תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף)
תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף)
תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי)
תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות)
תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה)
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)
תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה)
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש)
תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)‏
תקנות ניירות ערך (חיתום)
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)
תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים)
תקנות ניירות ערך (כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה מינהלית)
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)
תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין או נושא משרה בכירה)
תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות)
כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך)
תקנות ניירות ערך (ניירות ערך מיוחדים)
תקנות ניירות ערך (סדרי דין)
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)
תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו)
תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים)
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה)
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה מחוץ לישראל, מבנהו וצורתו)
תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק)
תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)
תקנות ניירות ערך (קביעת תקופת רישום למסחר בבורסה בחו"ל)
תקנות ניירות ערך (רישום למסחר בבורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה)
תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ)
תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף)
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף)
חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות
חוק נכי המלחמה בנאצים
חוק נכי רדיפות הנאצים [תקנות]
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים)
חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
חוק נכסי גרמנים
חוק נכסי המדינה
חוק נכסי נפקדים
חוק נכסי נפקדים (פיצויים)
חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה)
פקודת הנמלים [תקנות]
תקנות הנמלים
תקנות הנמלים, 1943
תקנות הנמלים (בטיחות השיט)
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה)
תקנות הנמלים (החלת תקנות בנמל חדרה)
תקנות הנמלים (מעגנות)
תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית)
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)
חוק הנפט [תקנות]
תקנות הנפט
תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים)
חוק נציב תלונות הציבור על שופטים [תקנות]
תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים
חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
פקודת הנשואין והגירושין (רישום)
חוק-יסוד: נשיא המדינה [תקנות]
החלטת משכורת נשיא המדינה
חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר
חוק נתוני אשראי [תקנות]
תקנות נתוני אשראי
כללי נתוני אשראי (אבטחת מידע)
צו נתוני אשראי (אגרות)
כללי נתוני אשראי (גמול והחזר הוצאות לחברי הוועדה המייעצת)
כללי נתוני אשראי (הוראות שונות)
כללי נתוני אשראי (רישוי לשכות)
כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי)
חוק נתיבים מהירים

ס[עריכה]

סדר הדין האזרחי [תקנות]
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים)
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין)
תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה
פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה)
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק
תקנות סדר הדין בדיון נוסף
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט)
תקנות סדר הדין האזרחי
הוראות בדבר הגשת כתב טענות
הוראות בדבר הגשת כתב בי דין
תקנות סדר הדין האזרחי (2018)
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)
חוק סדר הדין הפלילי [תקנות]
תקנות סדר הדין הפלילי
תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק)
תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת סוגי פשעים שלגביהם לא תחול חובת היידוע לפי סעיף 60א(א) לחוק)
פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת)
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)
תקנות סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תמלול)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין)
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק)
תקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר)
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת)
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות)
פקודת סדרי השלטון והמשפט [תקנות]
פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות)
צו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1)
הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם
הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים
חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל)
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
חוק הבחירות (דרכי תעמולה)/משאל עם
חוק סוכני המכס
פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה
פקודת סחף חול
פקודת סחף הקרקע (מניעה)
פקודת הסטטיסטיקה
חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים
חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי
חוק הסיוע המשפטי
חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי
חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות
חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) [תקנות]
צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים
פקודת סימני מסחר [תקנות]
תקנות סימני המסחר
תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד)
תקנות סימני מסחר (ערעור לפני בית משפט מחוזי)
פקודת סימני סחורות [תקנות]
תקנות סימני סחורות
חוק סל הקליטה
חוק סליקת שיקים [תקנות]
תקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר)
כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב)
כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים)
פקודת הסמים המסוכנים [תקנות]
תקנות הסמים המסוכנים
צו הסמים המסוכנים (מתילמורפיון ואתילמורפיון)
תקנות הסמים המסוכנים (קודאין ודיונין)
חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט
חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים)
חוק הסניגוריה הציבורית [תקנות]
תקנות הסניגוריה הציבורית
חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) [תקנות]
תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין)
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)
חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) [תקנות]
תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין)
חוק הספנות (ימאים) [תקנות]
תקנות הספנות (ימאים)
תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים)
צו הספנות (שינוי שיעורי קנסות לימאים)
חוק הספנות (כלי שיט)
חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי)
חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים)
חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר)
חוק הספורט [תקנות]
תקנות הספורט (בדיקות רפואיות)
תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה)
חוק הספריה הלאומית [תקנות]
תקנות הספרייה הלאומית (גישה לציבור לעותקים לצורכי שימור של אתרי אינטרנט ושל יצירות המצויות בהם)
חוק הספריות הציבוריות [תקנות]
תקנות הספריות הציבוריות (המועצה)
תקנות הספריות הציבוריות (שירותים)
תקנון המועצה לספריות ציבוריות
חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) [תקנות]
תקנות הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים)
כללי הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) (ספר הנחוץ לעבודתה של הכנסת)
פקודת סרטי הראינוע

ע[עריכה]

חוק עבודת הנוער [תקנות]
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)
חוק עבודת נשים
חוק העבירות המינהליות [תקנות]
תקנות העבירות המינהליות
פקודת העדה הדתית (המרה)
פקודת העדות הדתיות (ארגונן) [תקנות]
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית)
חוק עדכון כתובת
חוק עובדים זרים [תקנות]
תקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן)
תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית)
תקנות עובדים זרים (ערובה) (הוראת שעה)
תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים)
תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק)
תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)
תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)
תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים)
צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד)
חוק העובדים הסוציאליים
חוק עוולות מסחריות
חוק העונשין [תקנות]
תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות)
תקנות העונשין (הפסקת הריון)
תקנות העונשין (התחייבות להימנע מעבירה)
תקנות העונשין (דרכי ענישה)
תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים)
תקנות העונשין (קביעת גורם מוסמך לעניין מימוש פסק דין של קרבן עבירה)
חוק עזרה משפטית בין מדינות [תקנות]
תקנות עזרה משפטית בין מדינות
תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים)
תקנות לביצוע אמנת האג (הפרוצדורה האזרחית)
תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי)
תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965
תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי)
חוק עיגול סכומים
חוק לעידוד בניית דירות להשכרה
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)
חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון)
חוק לעידוד השקעות הון [תקנות]
תקנות לעידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי)
תקנות לעידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום)
תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס)
תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה)
תקנות עידוד השקעות הון (תנאים למתן אישור שעניינם שמירה על איכות הסביבה)
חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות
חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות
חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור
חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה [תקנות]
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (כללים ותנאים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה
תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית)
חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך
חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית
חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת
חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים
חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)
חוק עידוד התעשיה (מסים)
חוק עידוד תרומות מזון
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר [תקנות]
תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אות המערכה ברצועת הביטחון בלבנון – קביעת זכאים)
חוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל [תקנות]
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות המערכה ברצועת הביטחון בלבנון – קביעת חיילים זכאים)
חוק העיסוק באופטומטריה [תקנות]
תקנות העיסוק באופטומטריה (בחינות ואגרות)
חוק העיצובים [תקנות]
תקנות העיצובים
תקנות העיצובים (יישום הסכם האג)
פקודת העיריות [תקנות]
תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים)
תקנות העיריות (מכרזים)
תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות)
תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
פקודת העיריות (אספקת מים)
חוק העמותות [תקנות]
תקנות העמותות (אגרות)
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה)
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)
כללי העמותות (הגשה באופן מקוון)
חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה)
חוק עסקאות גופים ציבוריים
חוק ערבויות מטעם המדינה
חוק הערבות
חוק ערבות למשכנתאות
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
חוק עשיית עושר ולא במשפט
חוק העתיקות

פ[עריכה]

חוק הפטנטים [תקנות]
תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה – סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול)
פקודת הפטנטים וסימני האמצאה
חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי)
חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים [תקנות]
תקנות לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (קרן לפינוי שדות מוקשים)
חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות)
חוק לפיצוי נפגעי גזזת [תקנות]
תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן)
חוק פיצוי לנפגעי פוליו
חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) [תקנות]
תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה)
תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית)
חוק פיצויי פיטורים [תקנות]
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)
פקודת הפיצויים (הגנה)
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים [תקנות]
תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
חוק הפיקדון על מכלי משקה
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך [תקנות]
תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים [תקנות]
תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים
חוק פיקוח על בתי ספר
חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים
חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני‏
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו [תקנות]
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו
תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים [תקנות]
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב)
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב)
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים [תקנות]
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת)
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (סימון מזון לבעלי חיים)
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים [תקנות]
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות)
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (הוראת שעה)
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית)
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) (הוראת שעה)
חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות
חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים
חוק הפיקוח על מעונות
חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות [תקנות]
תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות)
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים [תקנות]
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית)
חוק הפיקוח על קידוחי מים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) [תקנות]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח)
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח)
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי)
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי כשירות לאקטואר ממונה)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) [תקנות]
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה) (הוראת שעה)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) [תקנות]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה)
חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים
חוק הפסיכולוגים [תקנות]
תקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום)
חוק פסיקת ריבית והצמדה
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום)
פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים)
פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)
חוק הפרשנות
פקודת הפרשנות
פקודת פשיטת הרגל [תקנות]
תקנות פשיטת הרגל
חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הוראת שעה)

צ[עריכה]

ק[עריכה]

חוק הקאדים [תקנות]
תקנות הטוענים השרעיים
כללי הקאדים (אתיקה לקאדים)
תקנות הקאדים (סדרי בחינות בכתב)
תקנות הקאדים (סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי)
כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים)
תקנות הקאדים (סדרי דין בבתי הדין השרעיים בעת מצב חירום מיוחד)
תקנות בתי הדין השרעיים (פגרות)
תקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים)
חוק קביעת גיל
חוק קביעת הזמן
חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש
חוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים לישראל
חוק הקולנוע [תקנות]
תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי)
חוק קופת-חולים (איסורי הגבלות ואפליה)
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה)
חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון
חוק קידום התחרות בענף המזון
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות [תקנות]
תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים)
תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה)
חוק קיזוז מסים
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) [תקנות]
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח)
חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום)
חוק קליטת חיילים משוחררים [תקנות]
תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה)
חוק הקרינה הבלתי מייננת [תקנות]
תקנות הקרינה הבלתי מייננת
חוק קרן לאזרחי ישראל
חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי
חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים
חוק קרן וולף
חוק קרן חינוך ארצות הברית-ישראל
חוק קרן היסוד
חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל
חוק קרן המדע הדו-לאומית
חוק קרן קיימת לישראל
חוק קרן קיימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה)
פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי הציבור) [תקנות]
תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה)

ר[עריכה]

פקודת הראיות [תקנות]
חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה)
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)
תקנות לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)
תקנות העדות (העתקים צילומיים)
תקנות סדרי הדין (עדות מומחים)
תקנות סדרי הדין (עתירה לגילוי ראיה)
חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון)
חוק הרבנות הראשית לישראל
חוק רואי חשבון [תקנות]
תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר)
פקודת הרועים (מתן רשיונות)
פקודת רופאי השיניים [תקנות]
תקנות רופאי שיניים
צו רופאי השיניים (אגרות רשיון, היתר זמני ואישור תואר מומחה)
צו רופאי השיניים (אגרת בחינה)
תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות)
תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה)
תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים)
תקנות רופאי שיניים (שינניות)
פקודת הרופאים [תקנות]
תקנות הרופאים
צו הרופאים (אגרות)
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות)
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות)
תקנות הרופאים (מתן מרשם)
תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דין בדיון משמעתי)
תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בועדה רפואית)
חוק הרופאים הווטרינרים [תקנות]
תקנות הרופאים הווטרינרים
צו הרופאים הווטרינרים (אגרות)
תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה)
פקודת הרוקחים [תקנות]
תקנות הרוקחים
צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח)
צו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל)
תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס)
תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם)
תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק)
תקנות הרוקחים (תכשירים)
תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)
תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות)
תקנות הרוקחים (תנאים לייצור, לייבוא ולשיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי)
חוק הריבית [תקנות]
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי)
חוק הריבית (שינוי שיעורים)
חוק רישוי בעלי מלאכה
חוק רישוי עסקים [תקנות]
תקנות רישוי עסקים (אזהרת בריאות במכון שיזוף)
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים)
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון)
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)
חוק רישוי שירותי התעופה [תקנות]
תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר)
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב [תקנות]
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב)
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב)
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות)
חוק רישום פטירות חיילים
חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל
חוק רישום ציוד הנדסי [תקנות]
תקנות רישום ציוד הנדסי
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)
פקודת רישום שמות עסק [תקנות]
תקנות רישום שמות עסק
חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים)
חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים)
חוק רציפות הדיון בהצעות חוק
חוק רמת הגולן
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה [תקנות]
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים)
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות)
תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים)
תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים-מתנדבים)
תקנות שירותי הכבאות (משמעת)
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סמל הרשות)
חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית [תקנות]
תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה)
תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (כשירות עובד שהוסמך לבקש מידע מרשות ציבורית)
חוק רשות מקרקעי ישראל
חוק רשות נאות מרפא
חוק רשות הספנות והנמלים
חוק רשות העתיקות
חוק הרשות לפיקוח חקלאי
חוק רשות פיתוח (העברת נכסים)
חוק הרשות לפיתוח הגליל
חוק הרשות לפיתוח ירושלים
חוק הרשות לפיתוח הנגב
חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים
חוק הרשות לקידום מעמד האשה
חוק רשות שדות התעופה
חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)
חוק הרשות לשיקום האסיר
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו [תקנות]
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה)
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו)
כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו)
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הוצאה להפקה של סרטים ישראליים)
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות)
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (עוצמת הקול בשידורים)
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו)
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון)
חוק רשות התעופה האזרחית
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) [תקנות]
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות)
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים ואסירים)
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) [תקנות]
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו)
חוק הרשויות המקומיות (ביוב)
חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)
חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)
חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת)
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)
חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי)
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות)
חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה)
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)
חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) [תקנות]
הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות)
קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות)
חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) [תקנות]
תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור)
חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) [תקנות]
תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער)
צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)
חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך)
פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) [תקנות]
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין – ניהולו, החזקתו והוצאות)
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה)
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות)
חוק שירות המדינה (משמעת)/רשויות מקומיות
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין)
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים)
חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)
חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)
חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)
חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו)
חוק רשויות נחלים ומעיינות

ש[עריכה]

חוק השבות
חוק השבת אבידה
חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות)
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות [תקנות]
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (הוראת שעה)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מסירת מידע ועיבודו לצורך עמידה ביעד הייצוג)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מתן יחס שונה בחוזה ביטוח) (הקמת ועדת תלונות)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות חושית באוטובוסים בין-עירוניים)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי שעת חירום במסגרות לאנשים עם מוגבלות)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי)
חוק השומרים
פקודת השותפויות [תקנות]
תקנות השותפויות (רישום ואגרות)
חוק שחרור על-תנאי ממאסר
פקודת שטח נטוש
פקודת שטח השפוט והסמכויות
חוק השטחים התת-ימיים
פקודת השטרות
חוק השידור הציבורי הישראלי
חוק שידורי טלויזיה (כתוביות ושפת סימנים)
חוק שידורי ערוץ הכנסת
חוק שיווי זכויות האשה
חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך
חוק השימוש בהיפנוזה [תקנות]
תקנות השימוש בהיפנוזה (לימודי היפנוט מוכרים והוראתם, ופרטי הבחינה וסדריה)
חוק השימוש בתאריך העברי
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)
חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית)
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)
חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר)
חוק השיפוט הצבאי [תקנות]
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים)
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (הוראת שעה)
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים – שחרור מוקדם)
חוק שיפוץ בתים ואחזקתם
חוק שיקום נכי נפש בקהילה
חוק שיקים ללא כיסוי [תקנות]
כללי שיקים ללא כיסוי
תקנות שיקים ללא כיסוי
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין)
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה)
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2)
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק – שירות חירום)
חוק שירות אזרחי [תקנות]
תקנות שירות אזרחי (כללים בדבר קיזוז)
תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית)
חוק שירות בטחון [תקנות]
תקנות שירות בטחון (אמצעי זיהוי)
תקנות שירות ביטחון (הרכב הוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית וסדרי הדין בה) (הוראת שעה)
תקנות שירות ביטחון (התנדבות לצורך קבלת טיפול רפואי)
תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון)
תקנות שירות בטחון (מיועדים לשירות בטחון ויוצאי צבא השוהים בחוץ לארץ)
חוק שירות הביטחון הכללי [תקנות]
הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)
חוק שירות לאומי
חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)
חוק שירות לאומי-אזרחי [תקנות]
תקנות שירות לאומי-אזרחי
חוק שירות המדינה (גמלאות)
חוק שירות המדינה (מינויים)
חוק שירות המדינה (משמעת) [תקנות]
צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים)
חוק שירות המדינה (משמעת)/שירותים חשאיים
תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות ועדת משמעת ובית הדין)
תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה)
תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה)
תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה)
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין)
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בועדות המשמעת)
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט המחוזי)
תקנות שירות המדינה (משמעת) (עבירות משמעת לענין סעיף 19 לחוק)
חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)
חוק שירות המילואים [תקנות]
תקנות שירות המילואים (התנדבות לשירות מילואים) (הוראת שעה)
תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים)
תקנות שירות המילואים (תשלום תגמול נוסף)
חוק שירות נתוני אשראי
חוק שירות עבודה בשעת-חירום
חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)
חוק שירות הציבור (הצהרת הון)
חוק שירות הציבור (מתנות)
חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות)
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע)
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע)
חוק שירות התעסוקה [תקנות]
תקנות שירות התעסוקה (כללים ותנאים בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש מועצת שירות התעסוקה שאינו עובד המדינה)
תקנות שירות התעסוקה (ערובה)
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה)
חוק שירותי הדת היהודיים [תקנות]
תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים)
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר)
תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה)
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות)
חוק שירותי הובלה [תקנות]
תקנות שירותי הובלה
חוק שירותי הסעד
חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות)
חוק שירותי תיירות [תקנות]
תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)
תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה)
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) [תקנות]
תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות)
חוק שירותי תשלום
חוק השכירות והשאילה
חוק שכר מינימום
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה
חוק שמאי מקרקעין [תקנות]
תקנות שמאי מקרקעין
תקנות שמאי מקרקעין (אגרות)
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית)
תקנות שמאי מקרקעין (בחינות)
כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ)
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות)
תקנות שמאי מקרקעין (סדרי דין בדיון לפני ועדת משמעת)
כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות)
תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות)
חוק השמות [תקנות]
תקנות השמות
חוק השמירה על המקומות הקדושים [תקנות]
תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים
חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן
חוק שמירת הנקיון [תקנות]
‏תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה)
תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון)
חוק שמירת הסביבה החופית [תקנות]
תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים)
חוק שעות עבודה ומנוחה [תקנות]
תקנות שעות עבודה ומנוחה
היתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים
היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל
היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות
חוק-יסוד: השפיטה
חוק שריון שלילת זכות השיבה

ת[עריכה]

חוק תאגידי מים וביוב [תקנות]
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות)
כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים וביוב)
כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים)
פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה) [תקנות]
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת)
תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)
חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)
חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת [תקנות]
תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג)
חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה)
חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם
חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
חוק התובלה האוירית
חוק תובענות ייצוגיות [תקנות]
תקנות תובענות ייצוגיות
חוק התחרות הכלכלית (חוק ההגבלים העסקיים) [תקנות]
כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות)
כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה)
כללי התחרות הכלכלית (פטור סוג להסדרי הלוואות משותפות) (הוראת שעה)
חוק תיירות מרפא
חוק התכנון והבניה [תקנות]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה)
תקנות התכנון והבנייה (אישור מטרה ציבורית)
תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)
תקנות התכנון והבנייה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש)
תקנות התכנון והבניה (בניין הדרוש במישרין לצורך הקמתה של דרך או שימוש בה)
תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף)
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
תקנות התכנון והבנייה (דיווח על ביצוע עבודות לפי סעיף 261(ד) לחוק)
תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים)
תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה)
תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה)
תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני)
תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת)
תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק)
תקנות התכנון והבנייה (הצללה בגן שעשועים)
תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו)
תקנות התכנון והבנייה (התקנת מיתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית)
תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)
תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות)
תקנות התכנון והבנייה (כשירות בקר מורשה בריאות)
תקנות התכנון והבנייה (כשירות בקר מורשה להגנת הסביבה)
תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת-קרקעי)
תקנות התכנון והבנייה (מכוני בקרה, תנאי כשירות נוספים והכשרה של בקר מורשה בטיחות אש) (הוראת שעה)
תקנות התכנון והבנייה (משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת)
תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע)
תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין)
תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים)
תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים)
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון)
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ)
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק)
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי)
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד)
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר)
תקנות התכנון והבנייה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק)
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק)
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין)
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת ערר לענין קרקע חקלאית)
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור)
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה)
תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)
תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר)
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)
תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים)
תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטת ועדה מיוחדת בפני שרים)
תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית)
תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק)
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה)
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו)
תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק)
צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת)
צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להקמת מיתקני מערכת ההתרעה הארצית מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה)
צו התכנון והבנייה (צורכי ציבור נוספים)
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה)
תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה)
תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ)
תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון)
תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אצירת אשפה)
תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אקוסטיקה)
תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש)
תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה)
תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה)
תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה)
תקנות התכנון והבנייה (תנאי הכשירות וההכשרה של בקר הגא לעניין הרשות המוסמכת)
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה)
חוק תכנון משק החלב
חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003)
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2)
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)
פקודת התעבורה [תקנות]
תקנות התעבורה
תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט)
תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית)
תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד)
תקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה)
צו התעבורה (עבירות קנס)
פקודת תעריף המכס והפיטורין
חוק תעריפי התחבורה הציבורית
חוק התקנים [תקנות]
כללי התקנים (עיבוד תקנים זמניים)
כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים)
צו התקנים (קביעת תוי-תקן)
תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה)
תקנון מכון התקנים הישראלי
הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים
חוק התקשורת (בזק ושידורים) [תקנות]
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (דיווח של בעל רישיון על אירוע מיוחד)
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד)
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (מרב הזיקות של בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי ודיוק, מהימנות ואיזון בשידוריו)
צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן))
חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
חוק התרבות והאמנות
חוק תרומת ביציות [תקנות]
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי)
חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם
חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים)
חוק תשלומים לפדויי שבי
חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל

תקנות שעת חירום, צווי בריאות העם וחוקים – נגיף הקורונה[עריכה]

ראו גם דף חוקי קורונה.

צווי בריאות העם
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה)
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה)
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה)
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הסדרת מחקרים בנגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)
צו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה)
תקנות שעת חירום
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש)
תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים)
תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים)
תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)
תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)
הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש)
תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים)
תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים)
חוקי קורונה
חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים)
חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)
חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) [תקנות]
תקנות מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (סדרי הדין והמינהל בוועדת הערר)
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) [תקנות]
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים) (הוראת שעה) (מס' 2)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה) (מס' 2)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין השרעיים) (הוראת שעה) (מס' 2)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה) (מס' 2)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל)
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל)
כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה)
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה)
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה)
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) [תקנות]