ספר החוקים של מדינת ישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
(הופנה מהדף ספר החוקים הפתוח)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ספר החוקים הפתוח

ספר החוקים הפתוח – לדף הפרויקט

חוקים לפי סדר אלפביתי[עריכה]

א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - כ - ל - מ - נ - ס - ע - פ - צ - ק - ר - ש - ת

א[עריכה]

החוק העותומני על האגודות
פקודת האגודות השיתופיות
חוק אוויר נקי
תקנות אוויר נקי (אגרות)
תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)
חוק אומנה לילדים
חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים)
חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל
חוק האזרחות
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)
תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות)
חוק האזרחים הותיקים
תקנות האזרחים הוותיקים
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה)
תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים)
תקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק)
חוק האחריות למוצרים פגומים
חוק איגודי ערים
חוק אימוץ ילדים
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת)
תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין-ארצי)
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור
תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור)
חוק איסור הונאה בכשרות
חוק איסור הכחשת השואה
חוק איסור הלבנת הון
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה)
חוק איסור לשון הרע
חוק איסור מימון טרור
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים
צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים)
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת)
חוק אכיפת פסקי-חוץ
חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות
חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה
חוק ארוחה יומית לתלמיד
חוק הארכיונים

ב[עריכה]

חוק הבוררות
פקודת בזיון בית משפט
חוק הבחירות (דרכי תעמולה)
חוק בחירות לגופים ציבוריים
חוק הבחירות לכנסת
פקודת הבטיחות בעבודה
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג–2003)
חוק הביטוח הלאומי
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח)
פקודת ביטוח רכב מנועי
חוק לביטול דינים שנושנו
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו
חוק לביטול חיקוקים שנושנו
חוק לביטול המג'לה
חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום
חוק הביקורת הפנימית
חוק בית הדין לעבודה
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי)
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם)
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות)
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)
חוק בית המשפט לעניני משפחה
חוק בית התפוצות
חוק הבלו על דלק
חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו)
חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים)
תקנות בנינים ציבורים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים)
חוק בנק ישראל
פקודת הבנקאות
חוק הבנקאות (רישוי)
חוק הבנקאות (שירות ללקוח)
פקודת בריאות העם
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה)
תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם)
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים
חוק בתי דין מינהליים
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין)
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון)
חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע)
חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה)
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים
חוק בתי המשפט
תקנות בתי המשפט (אגרות)
תקנות בתי המשפט (גישור)
תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין)
תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות)
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
חוק בתי משפט לענינים מינהליים
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)
פקודת בתי הסוהר

ג[עריכה]

ד[עריכה]

ה[עריכה]

חוק האזנת סתר
חוק הבטחת הכנסה
חוק ההגבלים העסקיים
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות
חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים)
חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות
חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)
חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי)
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (הגנה)
תקנות ההגנה (שעת חירום)
תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)
חוק ההגנה על חוסים
חוק להגנה על עדים
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין)
חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין
חוק הגנת הדייר
חוק להגנת חיית הבר
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה)
תקנות הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (דין משמעתי למשרתים בשירות אזרחי-ביטחוני)
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה)
חוק הגנת הפרטיות
תקנות הגנת הפרטיות (אגרות)
תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)
צו הגנת הפרטיות (הקמת יחידת פיקוח)
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)
צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה)
חוק הגנת הצומח
חוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות)
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר)
תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי)
תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני)
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים)
צו הגנת הצרכן (סימון טובין)
חוק הגנת השכר
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק ההוצאה לפועל
תקנות ההוצאה לפועל
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה
חוק הטבות לניצולי שואה
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)
חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות
חוק הלוואות לדיור
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)
חוק המחאת חיובים
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין
חוק ההסגרה
חוק להסדר ההימורים בספורט
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)
פקודת הסדר זכויות במקרקעין
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
חוק להסדרת הטיפול באריזות
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות
חוק הסדרת מקומות רחצה
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
חוק להסדרת תוצרת אורגנית
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)
חוק הסכמים קיבוציים
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק)
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)
חוק השבת אבידה
חוק השקעות משותפות בנאמנות
חוק ההתיישנות

ו[עריכה]

ז[עריכה]

ח[עריכה]

חוק החברות
פקודת החברות
תקנות החברות (אישור חלוקה)
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר)
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית)
תקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים)
תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)
תקנות החברות (מיזוג)
תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)
חוק החברות הממשלתיות
חוק חג המצות (איסורי חמץ)
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק
חוק חובת המכרזים
תקנות חובת המכרזים
חוק חוזה הביטוח
חוק החוזים (חלק כללי)
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
חוק החוזים האחידים
חוק החולה הנוטה למות
חוק חומרי נפץ
חוק החומרים המסוכנים
חוק חופש המידע
תקנות חופש המידע
תקנות חופש המידע (אגרות)
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)
צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם)
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)
צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן)
חוק-יסוד: חופש העיסוק
חוק חופשה שנתית
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת)
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
חוק חותם המדינה
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)
פקודת החינוך
חוק חינוך חינם לילדים חולים
חוק חינוך ממלכתי
צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות)
תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי)
תקנות חינוך ממלכתי (העברה)
תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב)
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים)
תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד)
תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות)
תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף)
תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות)
תקנות ועד החינוך
תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי
תקנון מועצת החינוך המשלב
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
חוק חניה לנכים
חוק החניכות
חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות)
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
חוק החשמל
חוק חתימה אלקטרונית

ט[עריכה]

י[עריכה]

כ[עריכה]

ל[עריכה]

מ[עריכה]

חוק מאבק בארגוני פשיעה
חוק המאבק בטרור
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים
חוק המאבק בתופעת השכרות
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן
תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה)
פקודת מאכל כשר לחיילים
פקודת המבחן
חוק-יסוד: מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה
מגילת העצמאות
חוק מגן דוד אדום
פקודת המדידות
תקנות המודדים (מקצוע המדידה)
תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)
חוק מדידת מים
חוק המהנדסים והאדריכלים
חוק המוזיאונים
תקנות המוזיאונים
חוק המוסד העליון ללשון העברית
חוק המוסד העליון ללשון הערבית
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
חוק המועצה להשכלה גבוהה
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם)
חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)
פקודת המועצות המקומיות
צו המועצות המקומיות (א)
צו המועצות המקומיות (ב)
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
חוק המזונות (הבטחת תשלום)
פקודת מחלקת העבודה
חוק המחשבים
חוק המטה לביטחון לאומי
חוק מידע גנטי
חוק המיטלטלין
חוק המים
חוק מילווה קצר מועד
חוק מימון מפלגות
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
חוק מיסוי רווחי נפט
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
חוק מירשם מילגות
חוק מכוני כושר
חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות)
חוק המכר
חוק המכר (דירות)
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
פקודת המכרות
חוק-יסוד: הממשלה
חוק הממשלה
חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול
חוק למניעת אלימות במשפחה
חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות
תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון)
חוק למניעת הטרדה מאיימת
חוק למניעת הטרדה מינית
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד)
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק
פקודת מניעת טרור
חוק למניעת מפגעים
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)
חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם
פקודת מס הכנסה
חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)
חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך)
תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר)
תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה)
תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות)
תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה)
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים)
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ)
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה)
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
חוק מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף (רישום)
פקודת מסילות הברזל
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה)
פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות)
אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה)
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר)
פקודת המסחר עם האויב
חוק המעבר
חוק מעונות יום שיקומיים
חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל
חוק מערכות תשלומים
חוק המפלגות
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (המקומות הקדושים)
חוק מקורות אנרגיה
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל
חוק מקרקעי ישראל
חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע)
חוק המקרקעין
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין
חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם
חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל
חוק מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
חוק מרשם האוכלוסין
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
חוק-יסוד: משאל עם
פקודת המשטרה
חוק המשטרה
חוק המשכון
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)
חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות)
חוק משק הדלק (קידום התחרות)
חוק משק הגז הטבעי
חוק-יסוד: משק המדינה
חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2016 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
פקודת המשקולות והמידות
חוק המתווכים במקרקעין
חוק המתנה

נ[עריכה]

חוק הנאמנות
חוק הנהיגה הספורטיבית
תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות)
חוק הנוטריונים
חוק הנוער (טיפול והשגחה)
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)
פקודת הנזיקין
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)
חוק ניירות ערך
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)
תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים)
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש)
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)
תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו)
תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים)
תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)
חוק נכי המלחמה בנאצים
חוק נכי רדיפות הנאצים
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים)
חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
חוק נכסי המדינה
חוק נכסי נפקדים
פקודת הנמלים
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)
חוק הנפט
חוק נציב תלונות הציבור על שופטים
תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים
חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
פקודת הנשואין והגירושין (רישום)
חוק-יסוד: נשיא המדינה
חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר
חוק נתוני אשראי
חוק נתיבים מהירים

ס[עריכה]

סדר הדין האזרחי
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים)
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין)
פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה)
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט)
תקנות סדר הדין האזרחי
חוק סדר הדין הפלילי
פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)
תקנות סדר הדין הפלילי
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות)
פקודת סדרי השלטון והמשפט
פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות)
צו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1)
הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם
הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים
חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל)
חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים
חוק הסיוע המשפטי
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים
פקודת סימני מסחר
חוק סליקה אלקטרונית של שיקים
פקודת הסמים המסוכנים
תקנות הסמים המסוכנים
חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים)
חוק הסניגוריה הציבורית
תקנות הסניגוריה הציבורית
חוק הסעד (טיפול במפגרים)
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)
חוק הספנות (ימאים)
צו הספנות (שינוי שיעורי קנסות לימאים)
חוק הספנות (כלי שיט)
חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי)
חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים)
חוק הספורט
פקודת סרטי הראינוע

ע[עריכה]

פ[עריכה]

חוק הפטנטים
פקודת הפטנטים וסימני האמצאה
חוק פינוי ובינוי (פיצויים)
חוק לפינוי שדות מוקשים
חוק לפיצוי נפגעי גזזת
תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן)
חוק פיצוי לנפגעי פוליו
חוק פיצויי פיטורים
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
חוק הפיקדון על מכלי משקה
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך
חוק פיקוח על בתי ספר
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית)
חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים
חוק הפיקוח על מעונות
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
חוק הפיקוח על קידוחי מים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)
חוק הפסיכולוגים
חוק פסיקת ריבית והצמדה
פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)
חוק הפרשנות
פקודת הפרשנות
פקודת פשיטת הרגל

צ[עריכה]

ק[עריכה]

ר[עריכה]

פקודת הראיות
חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה)
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)
חוק הרבנות הראשית לישראל
חוק רואי חשבון
פקודת הרועים (מתן רשיונות)
פקודת רופאי השיניים
פקודת הרופאים
חוק הרופאים הווטרינרים
פקודת הרוקחים
חוק הריבית
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי)
חוק רישוי בעלי מלאכה
חוק רישוי עסקים
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים)
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
חוק רישום ציוד הנדסי
חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)
חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים)
חוק רציפות הדיון בהצעות חוק
חוק רמת הגולן
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה)
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
חוק רשות מקרקעי ישראל
חוק רשות העתיקות
חוק רשות פיתוח (העברת נכסים)
חוק הרשות לפיתוח הגליל
חוק הרשות לפיתוח הנגב
חוק הרשות לקידום מעמד האשה
חוק רשות שדות התעופה
חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)
חוק הרשות לשיקום האסיר
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)
חוק הרשויות המקומיות (בחירות)
חוק הרשויות המקומיות (ביוב)
חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)
חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער)
תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער)
צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)
חוק הרשויות המקומיות (משמעת)
חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות)
חוק רשויות נחלים ומעיינות

ש[עריכה]

חוק השבות
חוק השבת אבידה
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק השומרים
פקודת השותפויות
חוק שחרור על־תנאי ממאסר
פקודת שטח נטוש
פקודת שטח השפוט והסמכויות
חוק השטחים התת-ימיים
פקודת השטרות
חוק השידור הציבורי
חוק שידורי טלויזיה (כתוביות ושפת סימנים)
חוק שידורי ערוץ הכנסת
חוק שיווי זכויות האשה
חוק השימוש בתאריך העברי
חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית)
חוק השיפוט הצבאי
חוק שיקום נכי נפש בקהילה
חוק שיקים ללא כיסוי
תקנות שיקים ללא כיסוי
חוק שירות בטחון
חוק שירות הביטחון הכללי
חוק שירות לאומי
חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)
חוק שירות לאומי-אזרחי
תקנות שירות לאומי-אזרחי
חוק שירות המדינה (גמלאות)
חוק שירות המדינה (מינויים)
חוק שירות המדינה (משמעת)
חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)
חוק שירות המילואים
תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים)
חוק שירות נתוני אשראי
חוק שירות הציבור (מתנות)
חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות)
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע)
חוק שירות התעסוקה
חוק שירותי הדת היהודיים
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר)
חוק שירותי הובלה
חוק שירותי הסעד
חוק שירותי תיירות
תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
חוק השכירות והשאילה
חוק שכר מינימום
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה
חוק שמאי מקרקעין
חוק השמות
תקנות השמות
חוק השמירה על המקומות הקדושים
תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים
חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן
חוק שמירת הנקיון
חוק שמירת הסביבה החופית
תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים)
חוק שעות עבודה ומנוחה
תקנות שעות עבודה ומנוחה
היתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים
חוק-יסוד: השפיטה
חוק שריון שלילת זכות השיבה

ת[עריכה]

חוק תאגידי מים וביוב
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים)
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי־התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג)
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
חוק תובענות ייצוגיות
תקנות תובענות ייצוגיות
חוק התכנון והבניה
תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף)
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)
תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת-קרקעי)
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה)
תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה)
חוק תכנון משק החלב
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016)
פקודת התעבורה
תקנות התעבורה
חוק תעריפי התחבורה הציבורית
חוק התקנים
חוק התקשורת (בזק ושידורים)
חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו־2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
חוק תעריפי התחבורה הציבורית
חוק התרבות והאמנות
חוק תרומת ביציות
חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים)
חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם

מקורות חיצוניים[עריכה]

ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך, היוועצו בעורך-דין.