חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 474; תש״ף, 638.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 63(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה – שותפות לחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט [תיקון: תש״ף]
(א)
שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, ומתקיימים בה כל אלה – יראוה לעניין הפקודה כחברה:
(1)
עיסוקה, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין והן בעקיפין, הן בארץ או מחוץ לארץ; לעניין זה, ”נפט“ – כל אחד מאלה:
(א)
(ב)
(2)
סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה – שותפות מחקר ופיתוח [תיקון: תש״ף]
שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, אשר עיסוקה הוא מחקר או פיתוח, כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ״ד–1984, במישרין או בעקיפין [צ״ל: – יראוה לעניין הפקודה כחברה].


ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.