לדלג לתוכן

תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), תשל״ו–1975

תקנות בדבר הגדרת הכנסה נכה


ק״ת תשל״ו, 202; תשנ״ג, 899; תשס״ג, 1151; תשס״ה, 399.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 195 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרת הכנסה [תיקון: תשס״ג]
”הכנסה“ – לענין הגדרת הכנסה שבסעיף 195 לחוק, היא הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, למעט הכנסה הפטורה מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 350(א)(1) לחוק ולפי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי־ביטוח), תשכ״ו–1966, וכן הטבות מכוח סעיף 9 לחוק והענקות לפי סעיף 40(ב1) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש״ט–1949.
הכנסת חבר קיבוץ ומושב שיתופי [תיקון: תשנ״ג, תשס״ג, תשס״ה]
לענין סעיף 200(ג)(1) לחוק, יראו חבר קיבוץ או מושב שיתופי שהוא עובד כאמור בסעיף 3 לחוק (להלן – החבר), המועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ או המושב השיתופי –
(1)
לא יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע – כמי שהכנסתו כאמור בתקנה 1 אינה עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ט׳ לחוק;
(2)
יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע – כמי שהכנסתו כאמור בתקנה 1 עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ט׳ לחוק, בסכום שאינו מזכה אותו לקצבת נכות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח באלול תשל״ה (25 באוגוסט 1975).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), תשל״ו–1975“.


כ״ז באלול תשל״ה (3 בספטמבר 1975)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.