חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ״ב–1962

צו בדבר מאמנים מבין בעלי תפקידים בשירות המשפטי


ק״ת תשכ״ב, 1905; תשכ״ג, 932; תשכ״ד, 938; תשכ״ט, 424; תשל״א, 500; תשל״ג, 1495; תשל״ח, 256, 576; תשמ״ג, 1716; תשמ״ה, 130; תשנ״ה, 1194, 1352; תשנ״ט, 454, 514, 869; תש״ס, 767; תשס״ה, 936; תשס״ו, 199, 730, 820; תשע״ב, 1218; תשע״ד, 1744; תשע״ט, 2886; תש״ף, 118.


תפקידים בשירות המשפטי [תיקון: תשכ״ג, תשכ״ד, תשכ״ט, תשל״א, תשל״ג, תשל״ג־2, תשמ״ג, תשמ״ה, תשנ״ה, תשנ״ט, תשנ״ט־2, תשנ״ט־3, תש״ס, תשס״ה, תשס״ו, תשס״ו־2, תשס״ו־3, תשע״ב, תשע״ד, תשע״ט, תש״ף]
אלה הם תפקידי השירות המשפטי לענין סעיף 29(א)(5) לחוק
(א)
בשירות המדינה –
(1)
יעוץ משפטי בכל משרד ממשלתי;
(2)
במשרד המשפטים – בעל תפקיד משפטי ביחידה מהיחידות המפורטות להלן:
(א)
לשכת היועץ המשפטי לממשלה;
(ב)
ייעוץ וחקיקה;
(ג)
הלשכה המשפטית;
(ד)
פרקליטות המדינה;
(ה)
הסניגוריה הציבורית;
(ו)
הסיוע המשפטי;
(ז)
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי;
(ח)
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין;
(ט)
(י)
רשות התאגידים;
(יא)
רשות הפטנטים;
(יב)
מחלקת החנינות;
(יג)
הרשות להגנת הפרטיות;
(יד)
נציבות תלונות הציבור על שופטים;
(טו)
בית הדין לעררים כמשמעותו בסעיף 13כג לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
(טז)
נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות;
(יז)
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
(יח)
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
(יט)
היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם;
(כ)
הממונה על נותני שירות עסקי;
(כא)
בתי הדין השרעיים;
(2א)
ייעוץ משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת;
(3)
יעוץ משפטי במשרד מבקר המדינה;
(4)
רשמות בבית המשפט;
(4א)
רשמות בהוצאה לפועל;
(5)
(נמחקה);
(6)
פרקליטות, תביעה, סניגוריה, יעוץ, חקיקה והדרכה משפטית בצבא־הגנה לישראל;
(7)
תביעה במשטרת ישראל;
(8)
(נמחקה);
(9)
(נמחקה);
(10)
(נמחקה);
(11)
(נמחקה);
(12)
(נמחקה);
(13)
ממונה ראשי על יחסי עבודה;
(14)
עורכי הדין המועסקים בנציבות תלונות הציבור;
(15)
ראש המחלקה המשפטית, ראש ענף קבילות וראש ענף פניות של נציבות קבילות חיילים;
(16)
(נמחקה);
(17)
היועץ המשפטי או בעל תפקיד משפטי אחר רשות התחרות וכן הממונה על התחרות אם הוא חבר הלשכה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק, בעל ותק של חמש שנים;
(18)
(נמחקה);
(19)
שפיטה בבית משפט צבאי שכונן לפי הוראות הצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס׳ 378), התש״ל–1970;
(20)
(נמחקה);
(21)
עובד משרד המשפטים המשמש כיושב ראש ועדת משנה כהגדרתה בסעיף 6(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, שלה אצלה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (להלן – המועצה), את סמכויותיה לגבי הדיון וההחלטה בערר בפני המועצה לפי סעיף 6(א)(3) לחוק האמור, או עובד משרד המשפטים המשמש כיושב ראש ועדת משנה שנבחרה לפי סעיף 6(ג) לחוק האמור.
(ב)
ברשויות מקומיות – הייעוץ המשפטי בכל עיריה.
(ג)
בתאגידים שהוקמו בחוק – היועץ המשפטי או בעל תפקיד משפטי אחר בתאגיד מן המפורטים להלן:
(1)
בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי״ד–1954;
(2)
הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן–1990;
(3)
רשות ניירות ערך כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
(4)
רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א–1961;
(5)
קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כמשמעותה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה–1975;
(6)
שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי״ט–1959;
(7)
רשות הדואר כמשמעותה בחוק רשות הדואר, התשמ״ו–1986;
(8)
המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
השם
לצו זה ייקרא ”צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ״ב–1962“.


כ״ה בניסן תשכ״ב (29 באפריל 1962)
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.