חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1269, 1494.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־34 לחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר המשפטים ובהמלצת המועצה למניעת אלימות בספורט לפי סעיף 21 לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”התבטאות גזענית“ – כהגדרתה בסעיף 15 לחוק;
”חפץ אסור“ – כהגדרתו בסעיף 14 לחוק למעט פסקה (8) שבו;
”שדה משחק“ – כהגדרתו בסעיף 16 לחוק.
כללי התנהגות באירוע ספורט
כללי ההתנהגות באירוע ספורט החלים על המשתתפים בו הם כמפורט בתוספת.
חובת התקנת שילוט ואופן התקנה
(א)
מי שמקיים אירוע ספורט מוסדר, יתקין במקום שלט כאמור בתקנה 4, שיפורטו בו כללי התנהגות באירוע ספורט כמפורט בתוספת.
(ב)
שלט כאמור בתקנת משנה (א) יותקן במקום בולט לעין בכל אחת מהכניסות למקום קיום האירוע, באופן שאין בו סכנה לציבור, כך שיעמוד על תלו ביציבות ויוחזק במצב נקי וקריא.
מפרט השלט [תיקון: תשע״ב]
השלט יהיה לפי המפרט שלהלן:
(1)
השלט יהיה עשוי ברזל או אלומיניום בלבד;
(2)
צבעו של רקע השלט יהיה לבן וצבען של אותיות המילים בשלט יהיה כחול;
(3)
רוחבו של השלט יהיה 90 ס״מ לפחות ואורכו 1.05 מטר לפחות;
(4)
גובה כל אות בשלט יהיה 2 ס״מ לפחות, ורוחבה יהיה, 1 ס״מ לפחות;
(5)
השלט ייכתב בשפות העברית והערבית לפי הנוסח שבתוספת, וכן רשאי המקיים אירוע ספורט מוסדר להוסיף בשלט שפה נוספת לפי שיקול דעתו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 2 ו־4)

כללי התנהגות באירוע ספורט, החלים על המשתתפים בו, הם אלה:
(1)
אין לנקוט מעשי אלימות או לאיים פיזית או מילולית בתחומי מיתקן הספורט ובסביבותיו;
(2)
אין להיכנס לשדה המשחק, לפני המשחק במהלכו ולאחריו;
(3)
אסורה הכנסת בקבוקי שתיה לתחומי מיתקן הספורט;
(4)
אסורה התבטאות גזענית או התבטאות אחרת שיש בה משום איום, השפלה או אלימות;
(5)
חובה לציית להוראות סדרני אירוע הספורט, מנהלי אירוע הספורט, מנהלי הביטחון, המאבטחים והשוטרים בתחומי מיתקן הספורט;
(6)
אסורה הכנסת חפץ אסור ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, חזיזים למיניהם, סכין או אולר וכיוצא באלה, אל תחומי מיתקן הספורט;
(7)
יש להקפיד על ישיבה במקום המסומן בכרטיס הכניסה, אם סומן מקום כאמור;
(8)
העובר על הכללים צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

قواعد السلوك في حدث رياضي

قواعد السلوك في الحدث الرياضي، التي تنطبق على المشاركين هي:
(1)
عدم ممارسه أعمال العنف أو التهديد الجسدي أو الكلامي داخل ألمنشأة ألرياضية، حولها ومحيطها؛
(2)
يمنع دخول مضمار النشاط الرياضي قبل المباراة، خلالها وبعدها؛
(3)
يمنع إدخال زجاجات المشروب داخل المنشأة ألرياضية؛
(4)
تمنع ألألفاظ ألعنصرية أو ألفاظ أخرى ألتي تشكل تهديدا، اهانة أو عنفا؛
(5)
يجب الانصياع لتعليمات المنظمين في ألأحداث الرياضية، مديري الأحداث الرياضية، مديري الأمن، رجال الأمن ورجال الشرطة داخل المنشأة الرياضية؛
(6)
يمنع إدخال جسم ممنوع، بما في ذلك الأسلحة النارية المفرقعات النارية والمتفجرات بجميع أنواعها، أو سكين، سكين جيب وغيرها، إلى محيط المنشأة رياضية؛
(7)
يجب التقيد بالجلوس في ألمكان ألمخصص على ظهر تذكرة ألدخول، اذا وجدت علامة لذالك؛
(8)
المخالف للقواعد الأنفة الذكر يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.


ז׳ בסיוון התשע״ב (28 במאי 2012).
  • לימור לבנת
    שרת התרבות והספורט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.