חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית), תשכ״ו–1966

תקנות בדבר תשלום ריבית


ק״ת תשכ״ו, 1649.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 69א ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953, אני מתקין תקנות אלה:


חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, החליף את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, שהחליף את חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953.


בקשה
תשלום ריבית לפי סעיף 69א לחוק שלא לפי פסק־דין של בית דין לביטוח לאומי ייעשה על־ידי המוסד על־פי בקשה בכתב מהזכאי; אולם רשאי המוסד לשלם את הריבית עם החזרת הכספים שנגבו בטעות או שלא כדין אף ללא קבלת הבקשה.
תשלום הריבית לפי המען האחרון
המוסד ישלח בדואר רשום את ההמחאה בסכום הריבית לזכאי לכך לפי המען האחרון שנמסר על־ידיו למוסד. לא תחושב יותר ריבית לגבי התקופה שלאחר מועד משלוח ההמחאה, אף אם הוחזרה ההמחאה למוסד מחמת שהמען שנמסר כאמור לא היה נכון.
תשלום על ידי קיזוז
תשלום הריבית יוכל להיעשות על ידי קיזוז חוב למוסד, המגיע מאת הזכאי לתשלום, ויחושב עד לתאריך הודעת המוסד על כך בדואר לזכאי לתשלום.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית), תשכ״ו–1966“.


כ״ט באדר תשכ״ו (21 במרס 1966)
  • יגאל אלון
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.