חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל״ט–1979


ק״ת תשל״ט, 1750; תש״ם, 36; תש״ן, 258; תש״ס, 690.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 75א לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ״ג–1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תחולת הצו
(א)
צו זה יחול על עובדי שירות הבטחון הכללי (להלן – השירות), ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (להלן – המוסד), בכל מקרה שבו ראש השירות או ראש המוסד, לפי הענין, יחליט כי טעמים של סודיות או טעמים של משטר ומשמעת המיוחדים לשירות או למוסד מצדיקים תחולתו של צו זה באותו מקרה; במקרים אחרים יחולו על עובדי השירות ועל עובדי המוסד הוראות החוק.
(ב)
החלטה לפי סעיף קטן (א) מטעמי סודיות טעונה אישורו של היועץ המשפטי לממשלה והחלטה כאמור מטעמי משטר ומשמעת טעונה אישורם של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציב שירות המדינה.
(ג)
במקרים שבהם יחול צו זה, יחולו הוראות החוק והתקנות לפיו כאילו תוקנו כאמור להלן.
תחולת הוראות החוק [תיקון: תש״ם, תש״ן, תש״ס]
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ד1)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
סעיף 21 לחוק לא יחול.
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(יח)
(יט)
(כ)
(כא)
(1)
סעיף קטן זה יחול רק כאשר הוחל הצו מטעמים של סודיות; אם הוחל הצו מטעמים אחרים יחולו סעיפים 41 ו־41ב לחוק כנוסחם אילולא צו זה;
(2)
(3)
(כב)
(כג)
(כד)
(כה)
(כו)
(כז)
(כח)
(כט)
(ל)
(לא)
(לב)
(לג)
תחולת התקנות
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
הוראות מעבר
(א)
צו זה יחול גם על עבירות משמעת שנעברו לפני תחילתו והעובד לא הובא עליהן לדין משמעת על פי הדין שהיה נהוג אותה שעה.
(ב)
צו זה לא יחול על עבירות משמעת שניתנה בהם החלטה סופית ערב תחילתו; הליכים תלויים ועומדים בעת תחילתו ימשיכו בהם כאילו צו זה לא ניתן.


כ״ג באב תשל״ט (16 באוגוסט 1979)
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.