חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה)/שירותים חשאיים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה)/שירותים חשאיים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), תשכ״ד–1963

תקנות בדבר הודעה על התכרויות בתקופת השעיה

התאמות לפי צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל״ט–1979


מועד ודרך מסירת הודעת השתכרות [תיקון: תשכ״ה, תשכ״ו; ק״ת תשל״ט]
(א)
הודעה על השתכרויות בתקופת השעיה, לכל חודש, תימסר בשני עתקים לראש היחידה באמצעות חשב היחידה, תוך חמישה ימים מתום החודש ועל פי טופס המקובל בשירות המדינה.
(ב)
בתקנה זו –
”משרד“ –
(1)
לגבי עובד שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, תשי״ט–1959 – שירות התעסוקה;
(2)
לגבי עובד המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953 – המוסד לביטוח לאומי;
(3)
לגבי עובד המוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד–1954 – המוסד לבטיחות ולגיהות;
”יחידת סמך“ – יחידה שהוכרה על ידי ועדת השירות כיחידת סמך.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), תשכ״ד–1963“.


כ״ה בתשרי תשכ״ד (13 באוקטובר 1963)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.