חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת הצופים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת הצופים מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת הצופים [נוסח חדש], תשל״ח–1978


הגדרות
בפקודה זאת –
”חוקת ההתאחדות“ – חוקת התאחדות הצופים והצופות בישראל ששר החינוך והתרבות אישר לאחר התייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
”צופה“ – צופה או מדריך כמשמעותם לפי חוקת ההתאחדות;
”ההתאחדות“ – ההתאחדות הפועלת לפי חוקת ההתאחדות.
ההתאחדות היא תאגיד
ההתאחדות היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.
הגבלת השימוש במדי ההתאחדות
לא ילבש אדם ולא ישא, בפומבי, מדים, סמל, תג או אות שנתייחדו לפי חוקת ההתאחדות לשימוש ברשות ההתאחדות – או שסביר לראותם כחיקוי למדים או לסמל כאמור – באופן שיעורר רושם שהוא זכאי לפי החוקה האמורה ללבשם או לשאתם, אלא אם מכוח החוקה הוא זכאי לעשות כן.
הגבלה על מכירת סמלים
לא ימכור אדם ולא יציע למכירה כל דבר הנושא סמל, תג או אות שנתייחדו לשימוש ברשות ההתאחדות או שסביר לראותם כחיקוי למה שנתייחד כאמור, אלא אם קיבל תחילה, לפי הוראות חוקת ההתאחדות, רשות בכתב לעשות כן.
הפעלת סמכות שלא כדין
לא יבקש צופה ולא ינסה, מכוח היותו לובש מדים או נושא סמל, תג או אות שהם של ההתאחדות או נחזים כמותם, להפעיל או לאכוף סמכות שלא לפי חוקת ההתאחדות וכפי שהורשה בה.
טענות שוא לקשר עם ההתאחדות
לא יקים אדם ולא יארגן גוף או חבר בני אדם הטוענים או מתחזים, בלי שהורשו לכך לפי חוקת ההתאחדות, שהם צופים או קשורים בכל דרך להתאחדות, לא יעבוד עמם ולא יהיה לו עניין בהקמתם, בארגונם או בעבודה עמם.
עונשין
העובר על הוראות פקודה זו, דינו – מאסר חודש או קנס 150 לירות.


נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום כ״א בתמוז תשל״ח (26 ביוני 1978).
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.