חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1985.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – החוק), על פי הצעת המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חוק חינוך ממלכתי“ – חוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953;
חופש פעולה
למוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך יהיה חופש פעולה בכל העניינים המנויים בסעיף 15 לחוק.
תכניות לימודים
על אף האמור בתקנה 2, מוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך יבטיח כי תכניות הלימודים הנלמדות בו יתאימו לדרישות הרישוי של עובדי החינוך ולצורכי מערכת החינוך, לפי חוק חינוך ממלכתי ותקנות בתי מדרש.
שמירה על אורח חיים דתי
על אף האמור בתקנה 2, ולשם שמירה על אורח חיים דתי, לרבות נוהג והווי דתי בין כותלי המוסד, למוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך שמטרתו הכשרה להוראה במוסדות חינוך ממלכתיים דתיים, כמשמעותם בחוק חינוך ממלכתי, יהיה חופש פעולה בעניינים המנויים בסעיף 15 לחוק, בכפוף לתקנות בתי מדרש.


ד׳ בניסן התשע״ח (20 במרס 2018)
  • נפתלי בנט
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.