חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער), התשע״ב–2011


ק״ת תשע״ב, 2.


הגדרות
בצו זה –
”אשכול יישובים“ – דירוג הרמה הכלכלית־חברתית של הרשויות המקומיות, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המשרד“ – משרד החינוך;
”עלות שכר“ – עלות שכר ממוצע שנתי בעד משרה מלאה של מנהל יחידת נוער ברשות מקומית, בהתאם לנתונים לעניין זה, שהמשרד מפרסם לשנת תקציב או לשנת לימודים, לאחר היוועצות במרכז השלטון המקומי.
שיעור ההשתתפות של המשרד בעלות שכר של מנהל יחידת נוער
שיעור ההשתתפות החלקית של המשרד בעלות שכר של מנהל יחידת נוער ברשות מקומית יהיה בהתאם לדירוגה של אותה רשות מקומית באשכול היישובים, באחוזים כמפורט להלן:
(1)
אשכולות 1 עד 4 – 70;
(2)
אשכולות 5 עד 7 – 45;
(3)
אשכולות 8 עד 10 – 0.
פרסום
משרד החינוך יפרסם באתר האינטרנט של המשרד, בראשיתה של כל שנת לימודים, את רשימת הרשויות המקומיות הזכאיות להשתתפות המשרד במימון חלקי של עלות השכר של מנהל יחידת הנוער ברשות המקומית באותה שנת תקציב (להלן – רשות זכאית), ואת גובה הסכום המגיע לכל רשות זכאית, בצירוף הסברים על אופן החישוב.


כ״ב באלול התשע״א (21 בספטמבר 2011)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.