חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב אם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב אם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב־אם), התש״ן–1990


ק״ת תש״ן, 795.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”תחליף לחלב־אם“ – מוצר המיועד לתזונת תינוקות במקום חלב־אם;
”תקן 1145“ – תקן ישראלי 1145 – סימון מזון ארוז מראש.
סימון
לא ייצר אדם תחליף לחלב־אם, לא ייבאו, לא יחסינו ולא ישווקו אלא אם כן בנוסף לסימון כאמור בתקן 1145 מתקיימות באריזתו הוראות אלה:
(1)
לא תסומן בתמונה של תינוק, בין בצילום, בין בציור ובין בכל צורה אחרת, ולא תסומן במלים ”תחליף“ או ”חלב־אם“, למעט כמפורט בפסקה (2);
(2)
תווית האריזה תכלול הוראות אלה:
(א)
הוראה באותיות שגדלן לא יפחת מ־2 מילימטרים, שלשונה:
"לתשומת לב –
חלב־אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק;
יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התייעצות עם רופא או אחות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש;
יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שלהלן או לפי הוראות רופא או אחות לבריאות הציבור."
(ב)
הוראות המפרטות את אופן הכנת המוצר;
(ג)
הוראות אחסון;
(ד)
מספר האצווה והתאריך האחרון לשיווק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן.


א׳ בתמוז התש״ן (24 ביוני 1990)
  • משה משיח
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשר.
    אהוד אולמרט
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.