חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל״ב–1971

צו בדבר קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה


ק״ת תשל״ב, 277.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה, ”שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק“ – סכומים המשתלמים על ידי הנאמן בפשיטת רגל או על ידי המפרק בפירוק חברה לעובד של פושט הרגל או של החברה המתפרקת, בעד עבודתו, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד־פעמי ובין בשיעורין, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי דין אחר.
קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה
שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק יהיה הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
השם
לצו זה ייקרא ”צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל״ב–1971“.


י״ט בחשון תשל״ב (7 בנובמבר 1971)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.