חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 1574.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


לפי סעיף 57(1) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ״ב–2021, יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי סעיף 10 לחוק.


הגדרה
בתקנות אלה, ”עסק“ – כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק.
הודעת אזהרה
(א)
אזהרה כאמור בסעיף 2(ג)(3) לחוק תוצג בהודעה במקום בולט לעין ומואר.
(ב)
נוסח ההודעה, לרבות התמונה, הצבעים ושאר פרטי העיצוב, יהיו כמפורט בתוספת.
(ג)
בהודעה יתקיימו כל אלה:
(1)
מידות השלט יהיו 40 סנטימטרים (רוחב) × 50 סנטימטרים (אורך);
(2)
השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ־1.90 מטר ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה.

תוספת

(תקנה 2)

הודעת אזהרה לפי חוק רישוי עסקים.png


ח׳ באב התשע״ג (15 ביולי 2013)
  • יעל גרמן
    שרת הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.