חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון), תשל״ט–1979


ק״ת תשל״ט, 1144.


הגדרות
בתקנות אלה –
”מזון“ ו”אריזה“ – כמשמעותם בפקודה;
”שאריות“ – מזון שניטש, הושלך או נזרק, לרבות מה שנותר ממזון שהועמד בבית אוכל לצריכתו של אדם;
”בית אוכל“ – עסק מהמפורטים בפרטים 13א, 39, 99, 104, 120, 131 שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשל״ג–1973, לרבות קנטינות לחיילים.
איסור שימוש בשאריות
(א)
לא ייצר אדם, לא יחסין, לא ימכור, לא ישווק ולא יציע בבית עסק שאריות או מזון שיש בו שאריות, למאכל אדם.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על מזון שהועמד לצריכתו של אדם בבית אוכל אך נשאר ארוז באריזתו המקורית ובלבד שאותה אריזה לא נפתחה.
שמירת דינים
אין בתקנות אלה לגרוע מהוראות כל דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.


ב׳ בניסן תשל״ט (30 במרס 1979)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.