חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 948.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(א) ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


חברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל
חברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל, אף אם לא מתקיים בה האמור בסעיף 240(א) לחוק, אם דירקטוריון החברה אישר שהתקיימו כל אלה לגבי כל מינוי:
(1)
מאפייני פעילותה של החברה מצדיקים מינוי דירקטור חיצוני שאינו תושב ישראל;
(2)
לא יהיה בכך שהדירקטור אינו תושב ישראל כדי לפגוע ביכולתו להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון;
(3)
לדירקטור החיצוני כתובת למסירת מסמכי בי־דין בישראל.


כ״ה באדר א׳ התשע״ו (8 במרס 2016)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.