חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות־שעת־חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש״ח–1948


קישור למאגר החקיקה הלאומי ע״ר תש״ח, תוס׳ ב׳, 81; ע״ר תש״ט, תוס׳ א׳, 45; ס״ח תש״ט, 1; ק״ת תשי״ג, 1240; ס״ח תשי״ג, 156, 156; תשט״ו, 98; תשט״ז, 40; תשי״ז, 26, 26, 116, 116; תשי״ח, 34, 34; תשי״ט, 6, 6; תש״ך, 7, 7; תשכ״א, 16, 16, 166; ק״ת תשל״ח, 1333; תשמ״ז, 1219; תשמ״ח, 32; ס״ח תשס״ב, 205; תשע״ח, 669.

צווים: ק״ת תש״ט, 178; תשי״ז, 1421; תשי״ח, 791.


בהתאם לפקודת הארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש״ט–1949, תקפן של תקנות־שעת־חרום (יציאה לחוץ לארץ), תש״ח–1948, בנוסח להלן, מוארך בזה עד לפרסום אכרזה לפי סעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כי חדל מצב החרום להתקיים.


[תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו, תשכ״א־3, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ז, תשי״ז, תשי״ז־2, תשי״ז־3, תשי״ז־4, תשי״ח, תשי״ח־2, תשי״ט, תשי״ט־2, תש״ך, תש״ך־2, תשכ״א, תשכ״א־2, תשכ״א־3]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ז, תשי״ז, תשי״ז־2, תשי״ז־3, תשי״ז־4, תשי״ח, תשי״ח־2, תשי״ט, תשי״ט־2, תש״ך, תש״ך־2, תשכ״א, תשכ״א־2, תשכ״א־3]
(בוטלה).
[תיקון: ק״ת תשי״ג, תשי״ג, תשי״ג־2, תשט״ו, תשכ״א־3, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, תשס״ב, תשע״ח]
(בוטלה).
איסור יציאה מטעמי בטחון [תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
שר הפנים רשאי לאסור את יציאתו של אדם מישראל, אם קיים יסוד לחשש שיציאתו עלולה לפגוע בבטחון המדינה, ורשאי הוא להתיר את האיסור בתנאים, בסייגים ובהגבלות שייראו לו.
[תיקון: תשכ״א־3, ק״ת תשל״ח, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, [ק״ת/י״פ הארכות]]
(פקעה).
[תיקון: תשכ״א־3, [ק״ת/י״פ הארכות]]
(פקעה).
[תיקון: תשכ״א־3, [ק״ת/י״פ הארכות]]
(פקעה).
[תיקון: תשכ״א־3, ק״ת תשל״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, תשס״ב, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ט, תשכ״א־3, ק״ת תשמ״ז, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, תשס״ב, תשע״ח]
(בוטלה).
עבירות וענשים [תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
(א)
(בוטלה);
(ב)
(בוטלה);
(ג)
(בוטלה);
(ד)
(בוטלה);
(ה)
היוצא לחוץ לארץ בניגוד לאיסור לפי תקנה 6,
יאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי למאסר עד שנה אחת או לקנס עד אלף לירות או לשני הענשים כאחד.
[תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״א־3, תשע״ח]
(בוטלה).


ט״ז בחשון תש״ט (18 בנובמבר 1948)
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • פליכס רוזנבליט
    שר המשפטים
  • משה שפירא
    שר העליה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.