חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ״ג–1992


ק״ת תשנ״ג, 71; תשנ״ד, 495, 1312; תשנ״ה, 501; תשנ״ו, 407; תשנ״ז, 299; תשנ״ח, 381; תשנ״ט, 111; תש״ס, 367; תשס״א, 502, 758; תשס״ב, 573; תשס״ג, 529; תשס״ד, 235; תשס״ה, 319; תשס״ו, 140; תשס״ז, 426; תשס״ח, 404; תש״ע, 403; תשע״א, 1389; תשע״ב, 796; תשע״ג, 780; תשע״ו, 746; תשע״ז, 475; תש״ף, 469.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”יהלומים“ – לרבות אבנים יקרות אחרות;
”עיבוד יהלומים“ – לרבות ביקוע, ניסור, חיתוך, ליטוש, הכנת אופן או חריטתו, וכל עבודה אחרת המתבצעת ביהלומים, ולמעט שיבוצם בחומר אחר;
”מסחר ביהלומים“ – לרבות תיווך ביהלומים, שיגור יהלומים, קניית יהלומים וכל פעולה אחרת הנעשית ביהלומים במסגרת עיסוק בהם;
”תשלומים“ – תשלומים ששולמו בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד־פעמי ובין בשיעורים, בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”תשלומים בעד עיבוד יהלומים“ – תשלומים למקבל מאת משלם בעד עיבוד יהלומים;
”תשלומים בעד מסחר ביהלומים“ – תשלומים למקבל, בעד מסחר ביהלומים, מאת משלם יחיד שמחזור עסקו באחת משנות המס הנקובות בתוספת, עלה על הקבוע לצדה;
”מקבל“ – אדם המעבד יהלומים או סוחר בהם;
”משלם“ – אדם שעסקו או חלק מעסקו עיבוד יהלומים או מסחר בהם.
קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים ובעד מסחר בהם כהכנסה
תשלומים בעד עיבוד יהלומים ותשלומים בעד מסחר ביהלומים יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
סייג [תיקון: תשנ״ד]
על אף האמור בהגדרת ”תשלומים בעד מסחר ביהלומים“ לא יראו כתשלומים בעד מסחר ביהלומים תשלומים מאת משלם יחיד שמחזור עסקו לא עלה בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני השנה שבה משתלם התשלום, על הסכום הנקוב בתוספת.
ביטול
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים כהכנסה), התשל״ט–1979 – בטל.

תוספת

(סעיף 1)

[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ד־2, תשנ״ה, תשנ״ו, תשנ״ז, תשנ״ח, תשנ״ט, תש״ס, תשס״א, תשס״א־2, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ד, תשס״ה, תשס״ו, תשס״ז, תשס״ח, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ג, תשע״ו, תשע״ז, תש״ף]
שנת המסהמחזור בשקלים חדשים
19885,700,000
19897,000,000
19907,000,000
19917,700,000
19928,000,000
19939,000,000
19949,500,000
199510,700,000
199611,700,000
199712,000,000
199812,800,000
199912,900,000
200013,100,000
200113,900,000
200213,800,000
200313,900,000
200414,100,000
200514,400,000
200614,500,000
200715,300,000
200815,800,000
200916,000,000
201016,600,000
201116,900,000
201217,100,000
201317,100,000
201417,100,000
201516,900,000
201616,900,000
201717,100,000
201817,200,000
201917,100,000 [טרם פורסם]


ו׳ בחשון התשנ״ג (2 בנובמבר 1992)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.