חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (מתן תעודת שחרור למזון רגיש מסוים המיובא על ידי יבואן נאות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (מתן תעודת שחרור למזון רגיש מסוים המיובא על ידי יבואן נאות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (מתן תעודת שחרור למזון רגיש מסוים המיובא על ידי יבואן נאות) (הוראת שעה), התשפ״ג–2022


ק״ת תשפ״ג, 346.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 54(ב) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שרת הכלכלה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”יבואן נאות“ – יבואן הרשום כיבואן נאות לפי סעיף 115 לחוק;
”מזון רגיש מסוים“ – מזון רגיש כמפורט בתוספת;
”משלוח מזון רגיש מסוים“ – משלוח הכולל מזון רגיש מסוים בלבד או משלוח הכולל מזון רגיש מסוים ומזון רגיל בלבד, שהגיע לתחנת הסגר בתקופה הקובעת או שהגיע לתחנת הסגר לפני התקופה הקובעת וערב התקופה הקובעת טרם ניתנה לו תעודת שחרור;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022).
הוראת שעה
על משלוח מזון רגיש מסוים, המיובא בידי יבואן נאות, יחולו הקלות אלה:
(1)
לא יחול האמור בסעיף 86(א)(1) לחוק;
(2)
תעודת שחרור לגביו תינתן בדרך מקוונת, לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום קבלת הבקשה, ולגבי משלוח מזון רגיש מסוים שהגיע לתחנת הסגר לפני התקופה הקובעת – לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום פרסומן של תקנות אלה, והכול למעט –
(א)
בתקופה שבה המערכת המקוונת אינה פעילה או תקינה, ואז תינתן התעודה בהקדם האפשרי;
(ב)
לגבי משלוח מזון הדורש בדיקה לפי סעיפים 86(א)(3) או (4) או 87 לחוק;
(ג)

תוספת

(תקנה 1)

מזון רגיש מסוים

ביצים ומוצריהן;
דבש ומוצריו;
מוצרים המכילים ג׳לטין או קולגן או את שניהם;
שימורי מזון בעלי חמיצות נמוכה (PH > 4.5);
מוצרי מזון שיש לאחסנם, להחזיקם או להובילם בטמפרטורה מבוקרת או בטמפרטורה מוגדרת, כהגדרתן בחוק, ובלבד שהטמפרטורה נמוכה מ־8 מעלות צלזיוס;
פטריות או תערובותיהן, כולל מוצרים שבהם פטרייה היא רכיב עיקרי;
מיקרואורגניזמים לשימוש בתעשיית המזון או כמוצר מוגמר;
מי שתייה מבוקבקים, מים מינרליים ומשקאות על בסיס מים מינרליים;
צבעי מאכל המיועדים לשיווק קמעונאי;
חלב ומוצרי חלב ומקביליהם (Analoguse), המכילים רכיבי חלב, למעט מוצרי חלב מחלב לא מפוסטר.


כ׳ בחשוון התשפ״ג (14 בנובמבר 2022)
  • ניצן הורוביץ
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.