חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק גני רמת הנדיב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק גני רמת הנדיב מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק גני רמת הנדיב, תשי״ח–1958


סמכות לאשר חברת ”גני רמת הנדיב“
שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה בשם ”גני רמת הנדיב“ ואשר –
(1)
תהיה מיועדת למטרות צדקה כמפורש בתזכירה;
(2)
תקבל לבעלותה מאת החברה להתישבות היהודים בארץ־ישראל (מיסודו של אדמונד דה־רוטשילד) מקרקעי ”רמת הנדיב“ הנמצאים באדמות זכרון־יעקב ובנימינה כפי שיתוארו בתזכיר;
(3)
תחזיק במקרקעין אלה ותנהלם כגן ציבורי ופארק המוקדש לצמיתות להנצחת זכרו של בנימין דה־רוטשילד ז״ל.
הקמת החברה
משאושרו התזכיר והתקנות –
(1)
יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן – ההודעה) והתזכיר המאושר;
(2)
יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו;
(3)
מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה ”גני רמת הנדיב“ (להלן – החברה) לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף 23(1) לפקודה.
סעיף 112 לפקודת החברות, לא יחול על החברה.
פטור ממסים ואגרות
כל העברת רכוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה או החכרה של מקרקעין לחברה, פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית; וכן תהיה החברה פטורה מכל מס, אגרה, ארנונה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית בגין מקרקעין.
שינויים בתזכיר ובתקנות
לא יוכנסו שינויים בתזכיר ההתאגדות או בתקנותיה אלא באישור שר המשפטים.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.