חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה), תשל״ט–1979


ק״ת תשל״ט, 1385.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, אני מתקין תקנות אלה:


פקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 הוחלפה בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983; לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


איסור אריזת מזון במיכלים מסויימים
לא יארוז אדם מצרך מזון במיכל מהטיפוסים המפורטים בתקן ישראלי 639 שקבע מכון התקנים הישראלי, ולא ישווק מצרך מזון אם נארז במיכל כאמור.
ביטול
תקנות בריאות העם (איסור אריזת מזון במיכלים מסויימים), תשכ״ט–1969 – בטלות.


ד׳ באלול תשל״ט (4 באוגוסט 1979)
  • מרדכי שני
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • נתאשר.
    אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.