חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 649, 1065; תשס״ב, 1161; תשס״ה, 673; תשפ״ב, 2428; תשפ״ג, 2348.


הגדרות
בצו זה:
”אזור“ – יהודה ושומרון וחבל עזה;
”ישוב“ – ישוב חקלאי שהוקם בעזרת המחלקה להתיישבות של ההסתדרות הציונית וישוב עירוני שהוקם בסיוע המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים שבמשרד השיכון, והכל כשהוא באזור המוחזק בידי צבא הגנה לישראל.
סוגי מקרים מאושרים של התנדבות מחוץ לישראל [תיקון: תשמ״ז, תשס״ב, תשס״ה, תשפ״ב, תשפ״ג]
סוגי מקרים מאושרים של התנדבות מחוץ לישראל לענין סעיף 287 לחוק יהיו כל אחד מאלה:
(1)
פעולות התנדבות שלא בשכר למען הזולת שנעשו בישוב שבאזור, על פי הפניה כאמור בסעיף 287 לחוק, לאחת מהמטרות המנויות בתקנה 1 לתקנות המתנדבים;
(2)
פעולות התנדבות שלא בשכר, למען הזולת, שאושרו לפי תקנה 1(2) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס״ב–2002;
(3)
פעולות התנדבות שלא בשכר, שנועדו לקידום ולעידוד העליה לישראל, ושנעשו לפי הפניה מהסוכנות היהודית לתקופה שלא עלתה על 21 ימים רצופים, ובלבד שלא נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתנדב לבין הסוכנות היהודית בתקופה שקדמה בתכוף לביצוע ההתנדבות, או בתקופה שבתכוף לאחר ההתנדבות;
(4)
פעולת התנדבות שלא בשכר למען הזולת שנעשתה בידי מי שנשלח מישראל אל מחוץ לישראל למקום שבו מתקיים מצב חירום, מלחמה או אסון שאליו שלחה המדינה אנשים מטעמה כדי לסייע באותו המקום, וזאת על פי הפניה מאת משרד ממשלתי או גוף שאישר השר כגוף ציבורי בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות המתנדבים, בהתאם למטרות המנויות בתקנה 1(א)(4), (5) או (7) לתקנות המתנדבים ובלבד שתקופת ההתנדבות לא תעלה על 60 ימים רצופים.
ביטול
צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל), התשל״ז–1977 – בטל.


י״ב בשבט התשמ״ז (11 בפברואר 1987)
  • משה קצב
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.