תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 725; תשס״ט, 1137.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ולעניין פרט (5) בתוספת – בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1, יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע בצדה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

[תיקון: תשס״ט]
טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מנהלי קצוב
בשקלים חדשים
(1)
 
800
1,000
1,500
2,500
5,000
8,000
(2)
 
800
1,500
2,500
5,000
8,000
(2)
 
1,500
2,500
5,000
8,000
(3)
 
2,500 לכל תכשיר
(4)
 
2,000
(5)
 
2,500
(6)
 
5,000
(7)
 
1,000
(8)
 
2,500
5,000
10,000
(9)
 
800
(10)
 
1,500
2,500
(11)
 
800
1,500
2,500
(12)
 
2,500
(13)
 
800
1,500
(14)
תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), התשל״ח–1978 (התקנות בוטלו)
 
תקנה 9
500
תקנות 8(א), 10
800
תקנה 12
1,500
תקנות 2, 11
2,500
(15)
 
5,000
(16)
 
800
1,000
1,500
2,500
5,000


כ״ד בשבט התשס״ו (22 בפברואר 2006)
  • ציפי לבני
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.