חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), תשל״ז–1977

תקנות בדבר קיום פרטי הוראות בתווית האריזה


ק״ת תשל״ז, 683; תשע״ח, 2770; תשפ״א, 4022.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז–1956, אני מתקין תקנות אלה:


הפעלת תכשיר הדברה [תיקון: תשע״ח]
לא יפעיל אדם תכשיר הדברה בעל תעודת רישום אלא לגבי נגעים וגידולים ובהתאם להוראות השימוש המפורטות בתווית האריזה, שאושרה בידי מנהל האגף להגנת הצומח, כמפורט בתקנה 5 לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ״ה–1994 (להלן – תווית אריזה).
הפעלת תכשיר הדברה שלא לפי הוראות תווית אריזה [תיקון: תשע״ח, תשפ״א]
(הוראת שעה לתקופה של שש שנים מיום 5.9.2018):
על אף האמור בתקנה 1, לגבי גידול קנבוס, כהגדרתו בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973 (להלן – הפקודה) שניתן רישיון לגידולו לפי סעיף 6 לפקודה, רשאי אדם להפעיל תכשיר הדברה בעל תעודת רישום האמור בתקנה 1, אף שלא בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתווית האריזה ובלבד שהוא מפעילו בהתאם להוראות פרטניות לעניין השימוש בחומרי הדברה שמסר לו המנהל.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), תשל״ז–1977“.


כ״ב בכסלו תשל״ז (14 בדצמבר 1976)
  • אהרן אוזן
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.