חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2382, 2774, 2855; תשפ״ב, 2754.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 4יט(א) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גה״ץ“ – גיגה־הרץ;
”הספק“ – הספק מעטפת שיאי (peak envelope power);
”ייבוא אישי“ – כהגדרתו בצו ייבוא אישי, התשע״ט–2019;
”מה״ץ“ – מגה־הרץ;
”e.i.r.p – equivalent isotropically radiated power“ – כמשמעותו בתקנות הרדיו (Radio Regulations), שמפרסם איגוד הבזק הבין־לאומי (International Telecommunication Union) (עוצמת הקרינה מאנטנה איזוטרופית).
פטור למכשיר אלחוטי [תיקון: תשפ״ב]
הוראות פרק ג׳ לפקודה לעניין רישיון לא יחולו על מכשיר אלחוטי מהסוגים המפורטים להלן, או על מכשיר שתכונותיו הטכניות היחידות לפי מבנהו ומעגליו תואמות אחד או יותר מאלה:
(1)
הפועלים בתוך פס התדרים 2,400 עד 2,483.5 מה״ץ בטכנולוגיית Bluetooth לפי תקן IEEE 802.15.1, או בטכנולוגיית ANT/ANT+‎, הכוללים אנטנה מוכללת, והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p;
(2)
המיועדים רק לקליטת שידורי לוויינים לקביעת מיקום באמצעות מערכת קביעת מיקום גלובלית כגון GPS‏, GLONASS‏, GALILEO או BEIDOU;
(3)
אנטנה פרבולית שקוטרה אינו עולה על 244 סנטימטר, לרבות ציוד הלוואי המשמש אותה, המיועדת לקליטה של שידורי לוויין;
(4)
הפועלים בתחום תדרי אינפרא אדום בין 1,000 גה״ץ לבין 3,000 גה״ץ ושהספק השידור שלהם אינו עולה על 200 מיליוואט;
(5)
ציוד היקפי למחשב (עכבר, מקלדת);
(6)
צג מחשב;
(7)
מזרים וידאו (Streamer), שמתקיימות בו הוראות הדירקטיבה האירופית Radio Equipment Directive (2014/53/EU)‎, והוא נושא סימון CE המעיד על כך;
(8)
קורא ספרים אלקטרוני (e-book);
(9)
מחשב לוח (Tablet);
(10)
מחשב נייד או מחשב נישא;
(11)
מחשב שולחן (Desktop);
(12)
ממיר לקליטת שידורי טלוויזיה לציבור (TV receiver set-top box), שמתקיימות בו הוראות הדירקטיבה האירופית Radio Equipment Directive (2014/53/EU)‎, והוא נושא סימון CE המעיד על כך;
(13)
מקלט טלוויזיה ושלט רחק (Remote Control) למקלט טלוויזיה;
(14)
מקלט רדיו לקליטת שידורים לציבור בטכנולוגיות מסוג FM/DAB/AM;
(15)
חלפים לציוד קצה רט״ן כהגדרתו בצו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט״ן)), התשע״ב–2012, ובכלל זה חלפים למכשיר טלפון סלולרי, נתב סלולרי, מחשב לוח סלולרי ושעון יד סלולרי;
(16)
שעון יד, למעט שעון יד סלולרי;
(17)
שואב אבק;
(18)
(נמחקה);
(19)
מצלמה, למעט מצלמת אבטחה ולמעט מצלמת תינוק (Baby monitor);
(20)
משקל דיגיטלי.
פטור למכשיר אלחוטי בייבוא אישי [תיקון: תשפ״ב]
פרק ג׳ לפקודה לעניין רישיון לא יחול על מכשיר אלחוטי מהסוגים המפורטים להלן, שיובא בייבוא אישי, ובלבד שייבוא כאמור יוגבל לחמישה מכשירים לכל היותר:
(1)
דיבורית לרכב;
(2)
מגדיל טווח בטכנולוגיית Wi-Fi לשימוש תוך־ביתי, שמתקיימות בו הוראות הדירקטיבה האירופית Radio Equipment Directive (2014/53/EU)‎, והוא נושא סימון CE המעיד על כך;
(3)
נתב (Router) או נקודת גישה לשימוש תוך־ביתי, שמתקיימות בו הוראות הדירקטיבה האירופית Radio Equipment Directive (2014/53/EU)‎, והוא נושא סימון CE המעיד על כך;
(4)
מטען חשמלי אלחוטי למכשיר טלפון אלחוטי או סלולרי;
(5)
מכשיר טלפון סלולרי, שעון יד סלולרי, מודם סלולרי, נתב סלולרי, טאבלט סלולרי;
(6)
ציוד היקפי למחשב (רמקול);
(7)
מקרן וידאו ביתי או משרדי (Projector);
(8)
קונסולת משחק (Gaming console);
(9)
(נמחקה);
(10)
מפסק חכם לשימוש ביתי;
(11)
גלאי מתכות נישא הפועל על סוללה;
(12)
צעצוע שהוא כלי רכב על גלגלים המופעל באמצעות שלט רחק (Remote Control).
פטור מרישיון בייבוא אישי ובהחזקה ובהפעלה של טלפון נייד ברשת לוויינית
פרק ג׳ לפקודה לעניין רישיון לא יחול על ייבוא אישי, החזקה או הפעלה של מכשיר טלפון נייד הפועל ברשת לוויינית המספקת שירותי תקשורת.
הפרעות אלחוטיות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2]
אין בפטור שניתן לפי תקנות אלה כדי –
(1)
להתיר גרימת שיבוש או הפרעה אלחוטית לפעולה של מכשיר אלחוטי אחר שהפעלתו טעונה רישיון, והוקצה לו תדר לפעולתו לפי סעיף 5ד לפקודה, או להתיר גרימת שיבוש או הפרעה אלחוטית משמעותיים לפעולה של מכשיר אלחוטי אחר שפועל לפי תנאים שקבע השר מכוח סמכותו בסעיף 4ט לפקודה;
(2)
להבטיח למכשיר שקיבל פטור הגנה מפני הפרעה אלחוטית מצד מכשיר אלחוטי אחר.
ביטול
הוראת שעה
בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד יום כ״ג באלול התשפ״א (31 באוגוסט 2021) יראו כאילו בתקנה 3 לתקנות אלה, אחרי פסקה (9) בא:
”(10)
מפסק חכם לשימוש ביתי.“


ט״ז באדר התשפ״א (28 בפברואר 2021)
  • בנימין גנץ
    ממלא מקום שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.