חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הודעות או התראות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הודעות או התראות) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הודעות או התראות), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 1240.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו־9יב(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ולעניין סעיף 3 – לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:


הגדרה
בצו זה, ”שירות הודעות או התראות“ – שירות מסוג השירותים המנויים בפסקה (1) לפרט 2(א) לתוספת הראשונה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס״ח–2008, שניתן ללקוח כהגדרתו בסעיף 9ט(ו) לחוק.
הכרזה על שירות בר־פיקוח
שירות הודעות או התראות מוכרז בזה שירות בר־פיקוח.
סכום עמלה מרבי
סכום העמלה המרבי, שניתן לגבות בעד שירות הודעות או התראות, יהיה חמישה שקלים חדשים להודעה או להתראה.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום י״ד בתמוז התשע״ה (1 ביולי 2015).


כ״א באייר התשע״ה (10 במאי 2015)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.