חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות מסלול בסיסי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות מסלול בסיסי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות מסלול בסיסי), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1001.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו־9יב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981, ולעניין סעיף 3, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:


הגדרה
בצו זה, ”מסלול בסיסי“ – כהגדרתו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס״ח–2008.
הכרזה על שירות בר־פיקוח
שירות מסלול בסיסי מוכרז בזה שירות בר־פיקוח.
פיקוח על שירות מסלול בסיסי
סכום העמלה המרבי, שניתן לגבות בעד שירות מסלול בסיסי, יהיה 10 שקלים חדשים בחודש.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום א׳ בניסן התשע״ד (1 באפריל 2014).


כ׳ באדר ב׳ התשע״ד (24 במרס 2014)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.