חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 1060.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על סעיף 2 לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז–1997 (להלן – החוק), לענין נהיגת רכב בחוף הים שלא למטרה מן המטרות המפורטות בסעיף 3 לחוק האמור, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור 500 שקלים חדשים; נעברה העבירה בשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1988 [צ״ל: התשנ״ח–1998], או ברצועת קרקע שבה מצוי מקום רחצה מוכרז, כאמור בפסקה (2) להגדרה ”חוף הים“ שבסעיף 1 לחוק, יהיה שיעור הקנס – 1,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).
(ג)
בתקנה זו, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


ט״ז באלול התשס״א (4 בספטמבר 2001)
  • מאיר שטרית
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.