לדלג לתוכן

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (יחידת פיקוח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (יחידת פיקוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (יחידת פיקוח), התשס״ז–2006


ק״ת תשס״ז, 96; תשפ״ב, 3508.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(2) ו־26(א) לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס״ו–2006 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הנציב“ – נציב שירות בתי הסוהר או סגנו;
”השר“ – השר לביטחון הפנים;
”סוהר בכיר“ – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב–1971.
הקמת יחידת פיקוח
יחידת פיקוח תוקם בשירות בתי הסוהר, ובראשה יעמוד סוהר בכיר שימנה השר לפי המלצת הנציב.
מינוי קציני פיקוח [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הנציב ימנה קציני פיקוח מבין סוהרי שירות בתי הסוהר, אשר שירתו שנתיים לפחות בשירות בתי הסוהר, או ששירתו ארבע שנים לפחות בגוף ביטחוני אחר בתפקיד מבצעי, בתפקיד ביטחוני, או בתפקיד חינוך, טיפול ושיקום; לעניין זה, ”גוף ביטחוני אחר“ – משטרת ישראל; צבא ההגנה לישראל; שירות הביטחון הכללי; המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; הרשות להגנה על עדים.
(ב)
לא ימונה קצין פיקוח אלא לאחר שמרכז הערכה בשירות בתי הסוהר מצא שהוא מתאים לתפקיד, ולאחר שעבר בהצלחה הליך מיון ביחידת הפיקוח, הכולל מבחן מעשי ומבחן עיוני ולאחר שרואיין בידי מפקד יחידת הפיקוח וגורמי מקצוע מיחידת הפיקוח והם החליטו שהוא מתאים לתפקיד.
תכנית להכשרת קציני פיקוח
הנציב לא ימנה קצין פיקוח, אלא אם כן הוכשר בענינים אלה:
(1)
מטרת החוק ועקרונותיו, תפקידי יחידת הפיקוח במימוש מטרות ועקרונות אלה;
(2)
מאפייני עבריינות המין;
(3)
תפקידי יחידת הפיקוח;
(4)
סמכויות קצין פיקוח;
(5)
שיטות חקירה, תשאול וחיפוש.


ו׳ בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)
  • אבי דיכטר
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.