חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

החלטת משכורת נשיא המדינה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
החלטת משכורת נשיא המדינה מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 1248; תשמ״ד, 866; תשמ״ז, 369, 699; תשמ״ח, 754; תשנ״ג, 884; תשס״ב, 211; תשס״ט, 279; תש״ע, 1009; תשע״ו, 704; תשע״ח, 11, 869, תשע״ט, 1741.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 16 לחוק־יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור


משכורת [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ז, תשמ״ח, תשנ״ג]
לנשיא המדינה תשולם משכורת של 17,503 שקלים חדשים לחודש (נכון לאפריל 1993; בשנת 2020, 61,265 ש״ח לחודש).
תוספת יוקר [תיקון: תשמ״ח]
לנשיא המדינה תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.
הצמדה לשכר הממוצע [תיקון: תשמ״ז, תשמ״ז־2, תשס״ב, תשס״ט, תש״ע, תשע״ו]
(א)
בסעיף זה –
”המשכורת הכוללת“ – המשכורת בצירוף תוספת היוקר;
”השכר הממוצע“ – כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968.
(ב)
חל שינוי בשכר הממוצע ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר או ב־1 בינואר לעומת שיעורו שלושה חדשים קודם לכן, תשתנה מאותו מועד משכורתו של נשיא המדינה כך שמשכורתו הכוללת תשוב ותעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו עלתה עליו שלושה חדשים קודם לכן.
(ג)
סכום שהשתנה לפי סעיף זה יעוגל לשקל החדש הקרוב.
(ד)
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על המשכורת כפי שהשתנתה לפי סעיף זה.
מעון, שירותים רפואיים והבראה
(א)
המדינה תעמיד לרשות נשיא המדינה מעון בירושלים; מעונו של נשיא המדינה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה.
(ב)
המדינה תכסה את הוצאות האישפוז והשירותים הרפואיים שנשיא המדינה, בן־זוגו וילדיו עד גיל 18 זקוקים להם.
(ג)
לנשיא המדינה ישולמו הוצאות הבראה.
[תיקון: תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט]
(פקע).
ביטול
החלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״א–1981 – בטלה.
תחילה
תחילתה של החלטה זו ביום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982).


ב׳ בסיון התשמ״ב (24 במאי 1982)
  • שלמה לורינץ
    יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.