חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע״ג–2012


ק״ת תשע״ג, 108.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרה
בתקנות אלה, ”מזון“ – לרבות מי שתייה כשהם ארוזים מראש.
מניעת הטעיה
(א)
לא יחזיק אדם באריזה המסומנת בשם של מזון או המזוהה בעליל כאריזת מזון, מצרך שאינו מזון, בין אם הוא דומה לו בצורתו, בטעמו או בריחו ובין אם לאו.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על צרכן לגבי כמות של מצרך כאמור בה, שהוא מחזיק לצורך עצמי.
אי־תחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו על אריזת מזון המכילה חפץ כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ״ה–1995, אשר נתקיימו לגביה התנאים שבתקנה 2 לתקנות האמורות.


ד׳ בתמוז התשע״ב (24 ביוני 2012)
  • רוני גמזו
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשר.
    בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.