חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

אכרזת הגנה על בריאות הציבור (מזון) (ביטול רשמיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אכרזת הגנה על בריאות הציבור (מזון) (ביטול רשמיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

אכרזת הגנה על בריאות הציבור (מזון) (ביטול רשמיות), התשפ״ג–2022


ק״ת תשפ״ג, 330, 1056.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 313ב לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, אני מכריזה לאמור:


ביטול רשמיות תקני מזון [תיקון: תשפ״ג]
רשמיותם של התקנים המפורטים להלן – בטלה:
(1)
ת״י 34 – ריבות, מרמלדות, קרישים, קונפיטורות ופובידל, מאוגוסט 1993, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, ממאי 2011;
(2)
ת״י 36 – שוקולד, מינואר 1996;
(3)
ת״י 38 – חלבת שומשומין, מספטמבר 1990, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מדצמבר 2000, למעט הקטע החל במילים ”תמצית מסוננת של השורש“ עד המילים ”לא תעלה על הנקוב בסעיף 203“ שבסעיף 105.2.1 – חומרים מקציפים;
(4)
ת״י 39 – שיטות בדיקה למוצרי פרי־הדר הומוגניים, מדצמבר 1989;
(5)
ת״י 41 – תרכיזי עגבניות מעובדים, מאוגוסט 2019;
(6)
ת״י 46 – קמח חיטה, מנובמבר 2006, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מספטמבר 2014;
(7)
ת״י 52 – מיצי פירות ונקטרי פירות, מנובמבר 2020, כמפורט להלן:
(א)
התוספת הלאומית בקטע החל במילים ”מיצי הפירות ונקטרי הפירות בעלי ערך הגבה (pH) הקטן מ־4.5“ עד המילים ”בדרישות המפורטות בסעיף 7.3 בתקן זה“, שמובאת בסעיף 3.2 – QUALITY CRITERIA;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(8)
ת״י 56 – שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה, מאוגוסט 2019;
(9)
ת״י 58 – שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכל, מאפריל 2002, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, ממאי 2011, למעט ההפניה לסעיף ”דרישות כלליות למוצר“ שבתקן הישראלי ת״י 143, שבסעיף 2.4 – דרישות כלליות למוצר שבתקן זה;
(10)
ת״י 112 – פלחי אשכוליות משומרים על־ידי טיפול בחום, ממרס 1975, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מספטמבר 1979;
(11)
ת״י 113 – פלחי תפוזים משומרים על־ידי טיפול בחום, ממרס 1975, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מספטמבר 1979;
(12)
ת״י 115 – גבינות לבנות רכות, מאוקטובר 1992, כמפורט להלן:
(א)
סעיף 207 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
סעיף 208 – כושר ההשתמרות;
(ג)
שאר סעיפי התקן;
(13)
ת״י 143 – שימורי פירות וירקות, מינואר 1978, לרבות גיליון תיקון מס׳ 2, מנובמבר 1985, וגיליון תיקון מס׳ 3, מפברואר 1994, למעט –
(א)
סעיף 105 – שימור;
(ב)
סעיף 107.1.1 – מילוי אספטי;
(ג)
סעיף 108 – דגימה;
(ד)
סעיף 109 – התאמת מנות לתקן;
(ה)
סעיף 201 – דרישות כלליות למוצר;
(ו)
סעיף 202 – כושר ההשתמרות;
(ז)
סעיף 203 – ריק (וקואום);
(ח)
סעיף 204 – המילוי;
(ט)
סעיף 205 – המשקל לאחר סינון;
(י)
סעיף 301 – בדיקת כושר ההשתמרות;
(יא)
סעיף 302 – בדיקת הריק (וקואום);
(יב)
סעיף 303 – בדיקת המילוי;
(יג)
סעיף 304 – בדיקת המשקל לאחר סינון;
(יד)
נספח ג׳ – בדיקות מיקרוביולוגיות של מוצר ארוז בקופסה שעוותה כתוצאה מפגיעה מכנית;
(טו)
נספח ד׳ – ציון שיטה (או שיטות) המתאימה לבדיקת הסטריליות המסחרית של שימורי פירות וירקות חומציים שונים;
(טז)
נספח ה׳ – בדיקת סטיריליות מסחרית של שימורי פירות או ירקות חומציים במצע APT מוחמץ;
(יז)
נספח ו׳ – בדיקת סטריליות מסחרית של שימורי פירות חומציים במצע סרום תפוזים;
(14)
ת״י 216 – שמנים צמחיים, מיוני 2022, למעט הדרישה הקבועה בנספח APPENDIX – OTHER QUALITY AND COMPOSITION FACTORS לעניין Peroxide value (להלן – המהדורה החדשה של התקן), וכן ת״י 216 – שמני מאכל צמחיים, מאוקטובר 1994, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מדצמבר 2000 (להלן – המהדורה הישנה), אשר ממשיך לחול לצד המהדורה החדשה של התקן עד יום א׳ בטבת התשפ״ה (1 בינואר 2025) (להלן – מועד סיום תקופת החפיפה), וזאת למעט סעיף 205.6 למהדורה הישנה – הדרישה לערך הפראוקסיד (מיליאקוויוולנט לק״ג שמן) שבו, אשר ימשיך להיות רשמי עד למועד סיום תקופת החפיפה;
(15)
– ת״י 228 – שמני מאכל צמחיים: בדיקות, מינואר 1995, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מינואר 2004;
(16)
ת״י 237 – שמנת מתוקה, מיוני 1985, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מאוגוסט 1993, כמפורט להלן:
(א)
סעיף 207 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
סעיף 209 – כושר ההשתמרות;
(ג)
שאר סעיפי התקן;
(17)
ת״י 244 – שמנת חמוצה, מאפריל 1985, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1 מאוגוסט 1993, כמפורט להלן:
(א)
תת־סעיף 208.1, שבסעיף 208 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
סעיף 209 – כושר ההשתמרות;
(ג)
שאר סעיפי התקן;
(18)
ת״י 262 – פסטה, מינואר 2018;
(19)
ת״י 284 – חלב פרה לשתייה, מספטמבר 1981, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מיוני 1987, גיליון תיקון מס׳ 2, מיוני 1989, וגיליון תיקון מס׳ 3, מיולי 1992 (להלן – ת״י 284), למעט –
(א)
בסעיף 102 – הגדרות –
(1)
תת־סעיף 102.5 – פסטור;
(2)
תת־סעיף 102.9 – עיקור;
(3)
תת־סעיף 102.11 – תהליך UHT;
(4)
תת־סעיף 102.13 – מוצר עמיד;
(ב)
תת־סעיף 105.1 – ויטמינים, שבסעיף 105 – תוספות;
(ג)
סעיף 213 – כושר השתמרות;
(20)
ת״י 285 – מוצרי חלב מותססים, מאפריל 1987, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מאוגוסט 1993, וגיליון תיקון מס׳ 2, מפברואר 2009, כמפורט להלן:
(א)
סעיף 208 – דרישות מיקרוביולוגיות לעניין ספירה מקסימלית מותרת (ב־1 ג׳) של חיידקים מקבוצת הקוליפורם;
(ב)
סעיף 209 – כושר ההשתמרות;
(ג)
שאר סעיפי התקן;
(21)
ת״י 291 – שימורי דגים בשמן, ממאי 1958, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מאוגוסט 1975, למעט –
(א)
סעיף 102 – שימור;
(ב)
סעיף 304 – השתמרות;
(ג)
סעיף 401 – בדיקת השתמרות;
(22)
ת״י 291 חלק 4 – שימורי דגים: קציצות דגים, מיולי 2018, למעט –
(א)
סעיף 3.2 – סטריליות מסחרית;
(ב)
פרק ד׳ – שיטות דגימה לבדיקת המוצר;
(23)
ת״י 301 – שימורי דגים ברוטב עגבניות, ממאי 1991, למעט –
(א)
סעיף 206 – כושר השתמרות;
(ב)
סעיף 307 – בדיקת כושר השתמרות;
(24)
ת״י 323 – חמאה, מדצמבר 2000, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מאוגוסט 2011, כמפורט להלן:
(א)
תת־סעיף 3.6.1 – חיידקים מקבוצת הקוליפורם, שבסעיף 3.6 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(25)
ת״י 327 חלק 1 – מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: דרישות למוצר, מספטמבר 1984, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1985, גיליון תיקון מס׳ 2, מיוני 1990, גיליון תיקון מס׳ 3, מאוקטובר 1993, גיליון תיקון מס׳ 4, מיוני 1994, גיליון תיקון מס׳ 5, ממאי 2002, וגיליון תיקון מס׳ 6, מנובמבר 2006, כמפורט להלן:
(א)
סעיף 207 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(26)
ת״י 327 חלק 2 – מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: בקרת איכות במפעלים, מיולי 1983;
(27)
ת״י 338 – שימורי דגים: דגים מעושנים או דגים בטעם מעושן, ממרס 1990, למעט –
(א)
סעיף 206 – כושר השתמרות;
(ב)
סעיף 307 – בדיקת כושר השתמרות;
(28)
ת״י 358 – מי סודה, ממרס 1986;
(29)
ת״י 370 – מרגרינה וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן, ממאי 2003, כמפורט להלן:
(א)
תת־סעיף 3.3.2, שבסעיף 3.3 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(30)
ת״י 387 – מרקים יבשים, מאוגוסט 1982, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מינואר 1990;
(31)
ת״י 389 – שימורי בשר, מאוקטובר 2020, למעט –
(א)
סעיף 3.6 – סטריליות מסחרית (Commercial Sterility);
(ב)
תת־סעיף 5.1.3 שבסעיף 5 – דרישות כלליות;
(ג)
סעיף 10.2 – בדיקת כושר השתמרות;
(32)
ת״י 408 – פלפל שחור ופלפל לבן, מיולי 1981;
(33)
ת״י 423 – רסק תפוחים, מספטמבר 1975;
(34)
ת״י 431 – מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או כרטבים, מיוני 2001, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, ממאי 2011, כמפורט להלן:
(א)
תת־סעיף 3.2.3, שבסעיף 3.2 – הרכב;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(35)
ת״י 441 – שימורי פרות (לפתנים), מינואר 1998;
(36)
ת״י 450 – בדיקות חלב: תכולת השומן לפי שיטת גרבר, מיוני 1985;
(37)
ת״י 468 – פפריקה טחונה, מאוגוסט 2011;
(38)
ת״י 476 – חרדל וממרח־חרדל, מיולי 1980, כמפורט להלן:
(א)
דרישה לעניין רמת pH שבסעיף 202 – הרכב;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(39)
ת״י 479 – בדיקת חלב: קביעת צפיפות (מסה סגולית), מיולי 1987;
(40)
ת״י 493 – בדיקת חלב: בדיקת החומציות הניתנת לטיטור, מאוגוסט 2020;
(41)
ת״י 497 – בשר ומוצרי בשר – שיטות בדיקה, מאוגוסט 2019;
(42)
ת״י 524 – קטשופ, מפברואר 1979, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מדצמבר 1983;
(43)
ת״י 526 – בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירה כללית של חיידקים בצלחת פטרי, מאוקטובר 1985;
(44)
ת״י 550 – בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירה של מושבות חיידקים מקבוצת הקוליפורם, מאוקטובר 1974, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1983;
(45)
ת״י 563 – בדיקות חלב ומוצריו: בדיקת פוספאטזה (לפי השיטה המהירה של שרר), ממאי 1974;
(46)
ת״י 605 – בדיקות חלב ומוצרי חלב: תכולת השומן בשמנת, מאפריל 1966;
(47)
ת״י 627 – בדיקות חלב ומוצריו: תכולת השומן בגבינה לפיה שיטה הבוטירומטרית (ון גוליק), מנובמבר 1986;
(48)
ת״י 628 – בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: נטילת דוגמות והכנת דוגמות מעורבות לבדיקה, מיולי 1983;
(49)
ת״י 642 – טחינה מזרעי שומשמין, מאפריל 1987, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מיולי 1990;
(50)
ת״י 650 – אבקת קקאו, מפברואר 1987;
(51)
ת״י 662 – בדיקות חלב: קביעת נקודת הקיפאון, מאפריל 1987;
(52)
ת״י 718 – פלחי פרי הדר מעורבים (תפוזים ואשכוליות) משומרים על־ידי טיפול בחום, ממרס 1975;
(53)
ת״י 729 – שימורי סרדינים בשמן, ממאי 1992, למעט –
(א)
סעיף 210 – כושר השתמרות;
(ב)
סעיף 309 – בדיקת כושר ההשתמרות;
(54)
ת״י 730 – מוצרי עגבניות משומרות, מאוגוסט 2019, למעט סעיף 3.4 – Lot Acceptance;
(55)
ת״י 746 חלק 1 – שימורי דגים: טונה, בוניטו וטונה קטנה, מנובמבר 1983, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, ממאי 1988, למעט –
(א)
סעיף 208 – כושר השתמרות;
(ב)
סעיף 301 – בדיקת כושר ההשתמרות;
(56)
ת״י 746 חלק 2 – שימורי דגים: קוליאס (מקרל) או טרכון, מנובמבר 1983, למעט –
(א)
סעיף 207 – כושר השתמרות;
(ב)
סעיף 301 – בדיקת כושר ההשתמרות;
(57)
ת״י 760 – ממרחים מתוקים על בסיס שומני, מינואר 1998, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 2009;
(58)
ת״י 820 – בדיקות חלב: מבחן דרגת הניקיון, ממרס 1972;
(59)
ת״י 859 חלק 1 – שיטות בדיקה של גלידה: דגימה, בדיקות פיסיקליות וכימיות, מאוגוסט 1974;
(60)
ת״י 859 חלק 2 – שיטות בדיקה של גלידה: בדיקות מיקרוביולוגיות, ממרס 1975;
(61)
ת״י 877 – פירות וירקות מוקפאים: כללי, מיולי 1995, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מנובמבר 2015, כמפורט להלן:
(א)
סעיף 209 – הדרישות המיקרוביולוגיות;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(62)
ת״י 885 חלק 1 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: נטילת מדגמים של מזון לעריכת בדיקות מיקרוביולוגיות, ממאי 1979, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1986, וגיליון תיקון מס׳ 2, מנובמבר 1999;
(63)
ת״י 885 חלק 2 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הכנת דוגמות מזון לבדיקות מיקרוביולוגיות, ממרס 1979, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1986, וגיליון תיקון מס׳ 2, מנובמבר 1999;
(64)
ת״י 885 חלק 3 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירוביים, מיולי 1974, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1986, וגיליון תיקון מס׳ 2, מנובמבר 1999;
(65)
ת״י 885 חלק 4 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת הקוליפורמים, מיולי 1974, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1986, וגיליון תיקון מס׳ 2, מנובמבר 1999;
(66)
ת״י 885 חלק 5 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת סטרפטוקוקים ממוצא צואתי, מפברואר 2000;
(67)
ת״י 885 חלק 6 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה או קביעת הימצאות של חיידקים מקבוצת סטאפילוקוקוס אוראוס בעלי פעילות קואגולאז, מיוני 1986, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מנובמבר 1999;
(68)
ת״י 885 חלק 7 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בידוד וזיהוי סלמונלה, מיולי 1976, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מיולי 1986, גיליון תיקון מס׳ 2, מספטמבר 1989, וגיליון תיקון מס׳ 3, מנובמבר 1999;
(69)
ת״י 885 חלק 8 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת שמרים ועובש, מאוגוסט 1977, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מיולי 1986, וגיליון תיקון מס׳ 2, מנובמבר 1999;
(70)
ת״י 885 חלק 9 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת קלוסטרידיה מחזרי סולפיט ומבחן מאשר קלוסטרידיום פרפרינג׳נס (ולשיי), מאוגוסט 1977, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מנובמבר 1999;
(71)
ת״י 885 חלק 10 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: קביעת הימצאות של חיידקים תרמופיליים וספירתם, מפברואר 2000;
(72)
ת״י 885 חלק 11 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הנבטה וספירה נבגים מזופיליים ותרמופיליים, מאפריל 1981, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, של מאוגוסט 1987;
(73)
ת״י 885 חלק 12 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא־גלוקורונידאז, מפברואר 2004;
(74)
ת״י 885 חלק 13 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בירור סיבות הקלקול של מוצרי מזון לא חומציים משומרים בחום, מינואר 1985;
(75)
ת״י 885 חלק 14 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי חומצת חלב, מאפריל 1987, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מנובמבר 1999;
(76)
ת״י 908 – תירס מוקפא, מדצמבר 1974;
(77)
ת״י 909 – קפה נמס, מינואר 2018;
(78)
ת״י 920 – גזר מוקפא, מנובמבר 1986;
(79)
ת״י 926 – מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמרים, מינואר 2005;
(80)
ת״י 929 – שמן מינרלי לבן לשימוש במגע עם מזון, מאוגוסט 2019;
(81)
ת״י 939 – אפונה מוקפאת, מדצמבר 1975;
(82)
ת״י 956 – בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: שיטת בדיקה לגילוי סטאפילוקוקים קואגולאז חיוביים באבקת חלב, מיוני 1976;
(83)
ת״י 979 – שעועית מוקפאת, מאוקטובר 1977;
(84)
ת״י 991 – פלפל מתוק מוקפא, מינואר 1978;
(85)
ת״י 1006 – מרציפן ומוצריו, מיוני 2001, כמפורט להלן:
(א)
סעיף 3.3 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
שאר סעיפי התקן;
(86)
ת״י 1036 – ברוקולי מוקפא, מאפריל 1979;
(87)
ת״י 1059 – סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש, מינואר 1980;
(88)
ת״י 1074 – כרובית מוקפאת, מינואר 1980;
(89)
ת״י 1075 – פירות מיובשים: צימוקים, מאפריל 1980, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1986, וגיליון תיקון מס׳ 2, ממרס 1989;
(90)
ת״י 1103 – קפה קלוי, מינואר 2018;
(91)
ת״י 1130 – פירות מיובשים: שזיפים, מיולי 1981, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מפברואר 1986, וגיליון תיקון מס׳ 2, ממרס 1989;
(92)
ת״י 1131 – ירקות מוקפאים מעורבים, מיוני 1981;
(93)
ת״י 1151 – לציטין מסחרי למזון, ממרס 1982, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מאוגוסט 2003;
(94)
ת״י 1160 – חומץ – מוצר העשוי נוזלים ממקור חקלאי – הגדרות, דרישות, סימון, מאוגוסט 2019;
(95)
ת״י 1162 – חומצה אצטית מדוללת למזון, מדצמבר 2000;
(96)
ת״י 1181 – מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקרים, מינואר 2018;
(97)
ת״י 1203 – רצועות תפוחי אדמה מטוגנות ומוקפאות, מיוני 1983;
(98)
ת״י 1208 – אורז מעובד, מאוקטובר 1983, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מספטמבר 1989;
(99)
ת״י 1241 – לחם, מינואר 2018, למעט תת־סעיף 2.3.2.2 לעניין לחם מלא, בהתאם להגדרתו בסעיף 1.3.8 ובהתאם להגדרת קמח חיטה מלא שבתת־סעיף 1.3.3;
(100)
ת״י 1242 – בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירת שמרים ועובש, מיולי 1985;
(101)
ת״י 1246 – תה, מינואר 2005;
(102)
ת״י 1251 – פירות מיובשים: תמרים, מספטמבר 1984, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מספטמבר 1989 וגיליון תיקון מס׳ 2, מפברואר 2015;
(103)
ת״י 1253 – מחית פרי, מספטמבר 1984, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מאוקטובר 1990;
(104)
ת״י 1254 – סלטים מחומרים צמחיים המשומרים באחסון בקירור, בתוספת חומר משמר או בלעדיו, ממאי 2002, כמפורט להלן:
(א)
הדרישה שבסעיף קטן 2.3.1.3, לעניין סימון מוצר המכיל פול, שבסעיף משנה 2.3.1 – שם המוצר, בסעיף 2.3 – סימון;
(ב)
סעיף 3.3 – ערך ה־pH;
(ג)
סעיף 3.4 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ד)
שאר סעיפי התקן;
(105)
ת״י 1295 – פירות מיובשים או פירות מיובשים למחצה: כללי, מדצמבר 2000;
(106)
ת״י 1310 – תרד מוקפא, מנובמבר 1984;
(107)
ת״י 1312 – פירות מיובשים: תאנים, מנובמבר 1987;
(108)
ת״י 1351 – צמקאו: הגדרות, רכיבים וסימון, מינואר 1988;
(109)
ת״י 1359 – תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון, מאפריל 1991, לרבות גיליון תיקון מס׳ 1, מינואר 1999;
(110)
ת״י 1361 – גבינות מלוחות, ממאי 2002, כמפורט להלן:
(א)
דרישה לעניין חיידקים מקבוצת הקוליפורמים ודרישה לעניין חיידקים מקבוצת סטאפילוקוקוס אוראוס בעלי פעילות קואגולאז שבסעיף 3.6 – דרישות מיקרוביולוגיות;
(ב)
סעיף 3.7 – כושר השתמרות;
(ג)
שאר סעיפי התקן;
(111)
ת״י 1412 – שיטות לזיהוי צבעים מוספים למזון: צבעים סינתטיים מסיסים במים, מדצמבר 1989;
(112)
ת״י 4421 – סיווג טבחות בקר, מאוגוסט 1999;
(113)
ת״י 7212 – סוכרים, מיולי 2020.
תחילה
(א)
תחילתה של אכרזה זו ביום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתן של פסקאות (43) עד (45), (48), (60), (62) עד (75), (82) ו־(100) לסעיף 1, ביום כ׳ בטבת התשפ״ד (1 בינואר 2024);
(2)
תחילתה של פסקה (87) לסעיף 1, ביום א׳ בטבת התשפ״ה (1 בינואר 2025);
(3)
(4)
תחילתו של ביטול הרשמיות של סעיף 209 – דרישות מיקרוביולוגיות, שבת״י 284, הנמנה בסעיף 1(19) לאכרזה זו, ביום י״ח באב התשפ״ו (1 באוגוסט 2026).


י״ב בחשוון התשפ״ג (6 בנובמבר 2022)
  • אורנה ברביבאי
    שרת הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.