חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 748, 863; ס״ח תש״ף, 31; ק״ת תש״ף, 1423; ס״ח תש״ף, 57; ק״ת תש״ף, 1804; ס״ח תש״ף, 259, 362.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


בהתאם לסעיף 1(א)(2) לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, ובהתאם להחלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום עד יום כ״ה באב התש״ף (15 באוגוסט 2020). התקנות פקעו ביום 12.8.2020 עם ביטול חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020. התקנות הוחלפו בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.


[תיקון: תש״ף, ס״ח תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף־2, ס״ח תש״ף־3]
הנוסח שולב בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996 (להלן – חוק המעצרים) כהוראת שעה בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה.
סייג לתחולה [תיקון: ס״ח תש״ף־2]
הוראות סעיפים 16א, 52(ד) ו־53(ד) לחוק המעצרים, כנוסחם בתקנה 1(3), (6) ו־(7) לתקנות אלה, לא יחולו לעניין דיונים המתקיימים באולם בית משפט הסמוך למיתקן הכליאה.


י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.