חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 748, 863; ס״ח תש״ף, 31; ק״ת תש״ף, 1423.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


[תיקון: תש״ף, ס״ח תש״ף, תש״ף־2]
הנוסח שולב בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996 (להלן – חוק המעצרים) כהוראת שעה בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, לגבי דיונים שנשיא בית המשפט לא הורה לקיימם בנוכחות עצור לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש״ף–2020.
בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, על אף האמור בסעיף 8(א) לחוק סמכויות שעת־חירום (מעצרים), התשל״ט–1979 (בתקנה זו – חוק המעצרים (שעת חירום)), יחול לגבי דיונים שנשיא בית המשפט לא הורה לקיימם בנוכחות עציר לפי תקנה 2 בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בהליכים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש״ף–2020, סעיף 16א לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים, לעניין נוכחות עציר שביקש זאת, בדיון לפי סעיפים 4, 5 ו־7 לחוק המעצרים (שעת חירום).
בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, על אף סעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס״ב–2002, יחול לגבי דיונים, שלא הורה נשיא בית המשפט לקיימם לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בבתי המשפט ובתי הדין), התש״ף–2020, סעיף 16א לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים, גם לעניין דיונים לפי סעיף 5 לחוק האמור.
סייג לתחולה
הוראות סעיפים 16א, 52(ד) ו־53(ד) לחוק המעצרים, כנוסחם בתקנה 1(3), (6) ו־(7) לתקנות אלה והוראות תקנות 2 ו־3 לתקנות אלה, לא יחולו לעניין דיונים המתקיימים באולם בית משפט הסמוך למיתקן הכליאה.


י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.