חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל״ג–1972


ק״ת תשל״ג, 200.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 13 לחוק אוויר נקי, התשנ״ח–1998 [במקור: סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ״א–1961, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מזוט“ – תערובת פחמימנית נוזלית המהווה שארית הזיקוק של נפט גלמי לאחר הפרדת השמנים הקלים יותר, ונקודת הבזקתה אינה נמוכה מ־65.6 מעלות צלזיוס;
”מבער מזוט“ – מבער של תנור הסקה ביתי או דירתי הנועד לשריפת מזוט.
זיהום אויר חזק או בלתי־סביר
פליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא זיהום אויר חזק או בלתי סביר.
מניעת זיהום אויר
לא יגרום אדם ולא ירשה לגרום לפליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לרשותם של אחרים.
תחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו לגבי מבער מזוט שביום פרסום התקנות היה מותקן בבית או בדירה.
שמירת דינים
תקנות אלו באות להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל״ג–1972“.


י״ג בתשרי תשל״ג (21 בספטמבר 1972)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
  • ויקטור שם־טוב
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.