חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח, 303, 926.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 28לג לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:


1.
שירותים [תיקון: תשס"ח]
עמותה מוכרת רשאית לגבות תשלומים, בעד השירותים המפורטים להלן:
(1)
חוות דעת של עובד סוציאלי, לרבות ביקורים והתייעצויות, הן לשם בדיקת כשירותו של מבקש לאמץ ילד באימוץ בין-ארצי (להלן – המבקש), והן לאחר מסירת ילד למבקש;
(2)
חוות דעת של פסיכולוג וכן ייעוץ או טיפול, הן לשם בדיקת כשירותו של המבקש והן לאחר מסירת ילד למבקש;
(3)
חוות דעת רפואית על אודות המבקש, לרבות בדיקות רפואיות וייעוץ מקצועי;
(3א)
(4)
חוות דעת משפטית, בדבר מילוי דרישות החוק ובדיקת תוקפם של מסמכים הנדרשים לפי החוק;
(5)
ליווי המבקש במדינת החוץ לרבות העמדת מתורגמן והוצאות נסיעה במדינת החוץ הנדרשות לצורך הליך האימוץ והכנת הילד לקראת האימוץ;
(6)
שירותים אחרים הנדרשים, על פי הדין בישראל, לצורך האימוץ הבין-ארצי;
(6א)
שירותים או הליכים אחרים הנדרשים במדינת החוץ לצורך האימוץ הבין-ארצי;
(7)
שירותי משרד שמספקת העמותה המוכרת, לרבות תפעולה השוטף של העמותה.
2.
סכומים מרביים [תיקון: תשס"ח]
(א)
התשלומים המרביים שעמותה מוכרת רשאית לגבות בעד השירותים וההוצאות שהוציאה בפועל בישראל ובמדינת החוץ, למעט הוצאות טיסה והוצאות שהייה של המבקש במדינת החוץ, לא יעלו על סכום השווה ל-22,000 יורו.
(ב)
עמותה מוכרת לא תגבה ממבקש תשלומים אלא בישראל.
(ג)
בתקנה זו, "תשלומים" – לרבות בדרך של נתינת מתנה או תרומה.

י' בטבת התשנ"ח (8 בינואר 1998)
  • אליהו ישי
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך, היוועצו בעורך-דין.