חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת מפגעי יתושים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת מפגעי יתושים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת מפגעי יתושים), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 864.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ״ב–1982, וסעיף 71ג לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”עבירה נוספת“ – עבירה לפי חלק ה׳ לפקודה כמשמעותה בסעיף 71א(ד) לפקודה;
”עבירה נמשכת“ – עבירה כאמור בתוספת, הנמשכת מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהודעת המנהל או בדרישתו.
קביעת עבירות קנס
עבירה על הוראות הפקודה כמפורט בתוספת, נקבעת בזה עבירת קנס.
שיעור הקנס
הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא הסכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיפים 2 ו־3)

הסעיף בפקודהפרטי העבירההקנס
ליחידלתאגידלעבירה נמשכת ליחיד לכל יוםלעבירה נמשכת לתאגיד לכל יוםלעבירה נוספת ליחידלעבירה נוספת לתאגיד
45(2)אי קיום הוראת המנהל או הודעתו בענין האמצעים הדרושים למניעת גידול יתושים, על ידי מחזיק בקרקע או בעליה1,5003,000751503,0006,000
47אי קיום דרישת המנהל להחזיק נחלים ואמות מים במצב שלא יאפשר גידול יתושים1,5003,000751503,0006,000


י״ד בסיון התשס״א (5 ביוני 2001)
  • מאיר שטרית
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.