חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע״ו–2016


הגדרות
בחוק זה –
”אמנת הבנק“ – פרקי ההסכם בדבר הקמת הבנק אשר נחתמו בבייג׳ינג ביום י״ב בתמוז התשע״ה (29 ביוני 2015);
”הבנק“ – הבנק האסייני להשקעות בתשתיות (Asian Infrastructure Investment Bank).
האישיות המשפטית של הבנק
לבנק תהיה אישיות משפטית בישראל בהתאם להוראות אמנת הבנק.
ייצוג המדינה ותיקונים באמנת הבנק
(א)
שר האוצר, או מי שהוא הסמיך לכך, ייצג את המדינה לעניין חברותה בבנק.
(ב)
שר האוצר יביא לידיעת הממשלה תיקונים באמנת הבנק, טרם כניסתם לתוקף.
(ג)
בעת ביצוע תיקונים באמנת הבנק, למעט בעניינים כספיים ופיננסיים, יפעל שר האוצר בהסכמת שר החוץ ושר המשפטים.
דיווח לכנסת
שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, אחת לשנה, על פעילותו של הבנק והשקעותיו.
ביצוע ותקנות
(א)
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוען של הוראות אמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן.
(ב)
תקנות כאמור בסעיף קטן (א), בדבר החסינויות וזכויות היתר של הבנק, נגידיו, מנהליו וחליפיהם, נשיא הבנק וסגנו, פקידי הבנק, עובדיו ומומחים ויועצים המבצעים משימות מטעם הבנק, כפי שהן קבועות באמנת הבנק, למעט בעניינים כספיים ופיננסיים, יותקנו בהסכמת שר החוץ ושר המשפטים.


התקבל בכנסת ביום א׳ בשבט התשע״ו (11 בינואר 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.