חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 304.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 28כג(ב) לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


עובד סוציאלי
(א)
עובד סוציאלי לפי סעיף 28כג(א)(3) לחוק והיה בעל עשר שנות ניסיון לפחות בטיפול בילדים או בטיפול משפחתי.
(ב)
עלה מספר הבקשות שמטפלת בהן עמותה מוכרת בשנה מסוימת על 50, תעסיק העמותה עובד סוציאלי נוסף לכל 50 בקשות נוספות או חלק מהן, שהוגשו באותה שנה.
פסיכולוג
עמותה מוכרת תעסיק פסיכולוג מומחה בתחום פסיכולוגיה קלינית כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז–1977, שיש לו חמש שנות ניסיון לפחות בטיפול במשפחה ובילדים.
רופא
עמותה מוכרת תעסיק רופא בעל תואר מומחה ברפואת המשפחה לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל״ג–1973, שהוא בעל שלוש שנות ניסיון לפחות.
ביקורת פנימית
הביקורת הפנימית של מבקר הפנים שמעסיקה העמותה המוכרת לפי סעיף 28כג(א)(3) לחוק תכלול גם דין וחשבון שנתי על תיפקודם של מנהלי העמותה ושל בעלי המקצוע בה, על פי כל הוראות החוק, התקנות והכללים על פיו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998).


א׳ בטבת התשנ״ח (30 בדצמבר 1997)
  • אליהו ישי
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.