חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), תשל״ב–1972

תקנות בדבר תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות


ק״ת תשל״ב, 1448; תשמ״א, 1069; תשמ״ה, 775; תשמ״ז, 1243; תשמ״ט, 220; תשנ״ח, 597; תשע״ח, 441.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 181ב ו־243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


תשלום והגשת דו״ח לפקיד השומה [תיקון: תשמ״א, תשמ״ה, תשמ״ז, תשמ״ט, תשנ״ח, תשע״ח]
(א)
חבר בני אדם שהוציא הוצאות עודפות, יגיש לפקיד השומה עד ה־16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0872 על ההוצאות העודפות שהוציא בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד מקדמה בשיעור המפורט בסעיף 181ב לפקודה; לענין זה, ”הוצאות עודפות“ – סכומים כאמור בסעיף 181ב(א) לפקודה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), המועד האחרון להגשת הדו״ח לפי תקנות אלה יידחה אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לענין זה, ”ימי מנוחה“ – כמשמעותם בסעיף 173ב לפקודה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), תשל״ב–1972“.


כ״ח בתמוז תשל״ב (10 ביולי 1972)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.