לדלג לתוכן

צו איסור הלבנת הון (פטור מחובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו איסור הלבנת הון (פטור מחובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (פטור מחובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע), התשע״ו–2015


ק״ת תשע״ו, 346.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ג(ב)(7), 32(א1)(1) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”חברה בעלת רישיון זירה“ – חברה בעלת רישיון זירה כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”מרשם נותני שירותי מטבע“ – כמשמעותו בסעיף 11ב(ב) לחוק.
פטור מרישום כנותן שירותי מטבע
חברה בעלת רישיון זירה לא תהיה חייבת ברישום במרשם נותני שירותי מטבע.
תחילה


כ׳ בכסלו התשע״ו (2 בדצמבר 2015)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.