תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת), תשי״ח–1958

תקנות בדבר מסירת חומר ארכיוני למשמרת


ק״ת תשי״ח, 1478.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, תשט״ו–1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:


חומר ארכיוני של מוסד
הגנז רשאי לקבל ממוסד ממוסדות המדינה או מרשות מקומית (להלן – המוסד) חומר ארכיוני למשמרת שאינה לצמיתות אם המוסד –
(1)
הודיע לגנז בכתב על רצונו למסור את החומר למשמרת;
(2)
צירף להודעתו רשימת החומר בשני העתקים המכילה תיאור החומר, תאריכו וסימונו במוסד;
(3)
מסר, כשנדרש על ידי הגנז, העתק ממפתח התיוק של החומר וכן העתק מרשימות עזר וכרטיסיות שהיו נהוגות במוסד;
(4)
העביר לגנזך את החומר כשהוא מסודר וארוז בהתאם להוראות הגנז;
(5)
שילם או התחייב לשלם את כל ההוצאות הכרוכות בהעברת החומר לגנזך ובאריזתו.
חומר ארכיוני פרטי
הגנז רשאי לקבל חומר ארכיוני פרטי למשמרת שאינה לצמיתות אם הגנז ובעל החומר או המחזיק בו חתמו על הסכם בדבר תנאי המשמרת. בהסכם יפורש למי תהיה גישה לחומר הארכיוני ואם יהיה ניתן לשימוש, להעתקה או לפרסום ללא הגבלות או בתנאים, הכל לפי שנקבע בהסכם.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת), תשי״ח–1958“.


ט״ז בסיון תשי״ח (4 ביוני 1958)
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.