חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל״ה–1975

תקנות בדבר סמכויות שניתן להעבירן לרשם


ק״ת תשל״ה, 1152.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק בית־הדין לעבודה, תשכ״ט–1969, ולאחר התייעצות עם שר העבודה, אני מתקין תקנות אלה:


סמכויות שניתן להעבירן לרשם
אלה הסמכויות ששופט בית־דין אזורי יהיה רשאי להעביר לרשם בתובענות כאמור בסעיף 24(א)(1), (3) ו־(5) לחוק:
(1)
לבדוק אם כתבי הטענות ערוכים כדין;
(2)
להתיר תיקון כתבי טענות או להורות על כך;
(3)
לערוך רשימת הפלוגתות;
(4)
להורות כל הוראה לענין סדר הדין שיש בה כדי לפשט את הדיון או להקל עליו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל״ה–1975“.


כ״ח באדר תשל״ה (11 במרס 1975)
  • חיים י׳ צדוק
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.