חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק־יסוד: ירושלים בירת ישראל


ירושלים – בירת ישראל
ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל.
מקום מושבם של הנשיא, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון
ירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון.
שמירת המקומות הקדושים
המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.
פיתוח ירושלים
(א)
הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על־ידי הקצאת משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים (מענק הבירה) באישור ועדת הכספים של הכנסת.
(ב)
לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים.
(ג)
הממשלה תכונן גוף או גופים מיוחדים לביצוע סעיף זה.
שטח תחום ירושלים [תיקון: תשס״א]
תחום ירושלים כולל, לענין חוק־יסוד זה, בין השאר, את כל השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים מיום כ׳ בסיון התשכ״ז (28 ביוני 1967), שניתנה לפי פקודת העיריות.
איסור על העברת סמכויות [תיקון: תשס״א, תשע״ח]
לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, או לגורם זר אחר בדומה לכך, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, כל סמכות המתייחסת לתחום עיריית ירושלים, ובכלל זה השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים מיום כ׳ בסיוון התשכ״ז (28 ביוני 1967), שניתנה לפי פקודת העיריות, והכול כפי שהיה בתוקף ביום תחילתו של חוק־יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס׳ 2).
נוקשות [תיקון: תשס״א, תשע״ח]
אין לשנות את הוראות סעיף 6 אלא בחוק־יסוד שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת; אין לשנות את הוראות סעיף זה אלא בחוק־יסוד שהתקבל ברוב של חברי הכנסת.


נתקבל בכנסת ביום י״ז באב תש״ם (30 ביולי 1980).
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.


חוקי היסוד של מדינת ישראל
חופש העיסוקירושלים בירת ישראלישראל – מדינת הלאום של העם היהודיכבוד האדם וחירותוהכנסתמבקר המדינההממשלהמקרקעי ישראלמשאל עםמשק המדינה (ה"ש 2009-2016, ה"ש 2017-2018)נשיא המדינההצבאהשפיטה ספר החוקים הפתוח
חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח