חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ״ז–1986


ק״ת תשמ״ז, 98.

הארכות תוקף: ק״ת תשמ״ז, 742; תשמ״ח 536; תשמ״ט 666; תשנ״א, 412; תשנ״ג, 326; תשנ״ד, 322; תשנ״ה, 559; תשנ״ו, 502; תשנ״ז, 277; תשנ״ח, 378; תשנ״ט, 176; תש״ס, 399; תשס״א, 502; תשס״ב, 609; תשס״ג, 526; תשס״ד, 486; תשס״ה, 648; תשס״ו, 295; תשס״ז, 428; תשס״ח, 686; תשס״ט, 1280; תשע״א, 1351; תשע״ב, 844; תשע״ד, 310; תשע״ו, 2; תשע״ז, 692; תשע״ט, 2886.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ולענין משמרת שניה ושלישית – לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”משמרת שניה“ – מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משבע שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה אך לא לפני השעה 14.00;
”משמרת שלישית“ – מכסת העבודה היומית המלאה, שאינה פחותה משש שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעה ההתחלה שלה היא בתום המשמרת השניה;
”תוספת משמרות“ – תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957.
שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרת שניה ושלישית
(א)
יינתן זיכוי מהמס בשיעור של 15 אחוזים מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית של העובדים המפורטים להלן, העובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת מס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט–1969, אם המעביד משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שניה או שלישית; ואלה הם:
(1)
העובדים בייצור;
(2)
עובדי המינהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתם במשמרת השניה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.
(ב)
סכום הזיכוי לפי תקנת משנה (א) לא יעלה על 1800 שקלים חדשים לשנה (מתואם לאוקטובר 1986; בשנת 2020, 11,340 ש״ח לשנה); הסכום האמור יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל ל־60 השקלים החדשים הקרובים.
(ג)
יראו את הסכום של 1800 שקלים חדשים כאילו תואם ביום כ״ז באלול התשמ״ו (1 באוקטובר 1986).
תחולה [תיקון: [הארכות תוקף]]
תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ״ט בתשרי התשמ״ז (1 בנובמבר 1986) עד יום א׳ בניסן התשמ״ז (31 בדצמבר 2014) ובשנות המס 2015 עד תום שנת המס 2020.
בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק־יסוד: הכנסת, תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום 6.7.2021.


כ״ה בתשרי התשמ״ו (28 באוקטובר 1986)
  • משה נסים
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.