חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי התקנים (עיבוד תקנים זמניים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי התקנים (עיבוד תקנים זמניים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי התקנים (עיבוד תקנים זמניים), תשל״א–1971

כללים לעיבוד תקנים ישראליים זמניים


ק״ת תשל״א, 1083.


בתוקף סמכותו לפי סעיף 7א לחוק התקנים, תשי״ג–1953, בהסכמת שר המסחר והתעשיה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קובע מכון התקנים הישראלי כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”תקן רגיל“ – תקן ישראלי שעובד בהתאם לסעיף 7 לחוק;
”תקן זמני“ – תקן ישראלי שעובד בהתאם לסעיף 7א לחוק;
”ועדה מרכזית“, ”ועדת תקינה“ ו־”המנהל“ – כהגדרתם בכללים הרגילים;
”פרסום לבקורת“ – כמשמעותו בסעיף 21 לכללים הרגילים;
”מומחים“ – מומחה, או צוות בן שנים או שלשה מומחים, שנקבע כאמור בסעיף 2.
נושא לתקן זמני
אישרה ועדה מרכזית נושא לתקן ומינתה ועדת תקינה, או הטילה על ועדת תקינה קיימת, לעבדו כתקן רגיל, רשאית היא להחליט שבאותו נושא יעובד גם תקן זמני ולהטיל את עיבודו על מומחים שקבעה מבין חברי ועדת התקינה שכבר מונו, או שימונו כנציגי המנהל בועדת התקינה, וימשיכו בה גם בעיבוד התקן הרגיל.
עיבוד תקן זמני
תקן זמני יעובד לפי הכללים הרגילים בשינויים אלה:
(1)
המומחים ימלאו בעיבוד תקן זמני את התפקידים המתמלאים בעיבוד תקן רגיל על ידי ועדת התקינה כולה;
(2)
המועד למתן הערות להצעת תקן זמני שפורסמה לבקורת יהיה חדשיים מיום הפרסום, ואין חובה לשלחה למוסדות תקינה בחוץ־לארץ;
(3)
תקן זמני יפקע משנקבע תקן רגיל באותו נושא, ואם לא נקבע תקן רגיל – לא יאוחר מתום 36 חדשים לאחר פרסום ההודעה על קביעת התקן הזמני ברשומות.
השם
לכללים אלה ייקרא ”כללי התקנים (עיבוד תקנים זמניים), תשל״א–1971“.


י״ח בניסן תשל״א (13 באפריל 1971)
  • אריה שרון
    יושב ראש הועד הפועל של מכון התקנים הישראלי
  • נתאשר.
    פנחס ספיר
    שר התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.