חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3252.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 173ב(ג)(1) לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה), לאחר שמצאתי כי קיים חשש ממשי לבטיחות, לבריאות או לגיהות כאמור בסעיף האמור ולאחר שפורסמה הודעה לפי סעיף 173ב(ג)(2) לפקודת הבטיחות בעבודה, אני מורה לאמור:


חובת עגורנאי לשאת תעודה מזהה וזיהויו על ידי מנהל העבודה
(1)
עגורנאי סוג א׳ או סוג ב׳, יישא עליו בכל עת שבה מופעל העגורן, תעודה מזהה מסוג רישיון נהיגה או תעודה המתירה הפעלת עגורן שהונפקה על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (להלן – תעודה מזהה);
(2)
לפני תחילת העסקה של עגורנאי כאמור באתר, ובכל שינוי בזהות העגורנאי באתר, יבדוק מנהל העבודה את התעודה המזהה שנושא עליו העגורנאי כאמור בפסקה (1), ויאמת את נכונות הפרטים המוצגים בה באמצעות אתר האינטרנט של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית; אימות כאמור יכלול בדיקה אם האדם שהזדהה לפני מנהל העבודה הוא בעל הסמכה תקפה ומתאימה להפעלת עגורן מהסוג שהוא נדרש להפעיל; עגורנאי יורשה להפעיל עגורן באתר רק אם בוצעה בדיקה של התעודה המזהה שהוא נושא ואומתו הפרטים המוצגים בה לפי הוראות פסקה זו.


ט״ו באייר התשע״ט (20 במאי 2019)
  • אריק שמילוביץ
    מפקח עבודה ראשי (בפועל)
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.