חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי״ד–1954

תקנות בדבר רצועת עליה


ק״ת תשי״ד, 352; ס״ח תשכ״ג, 6; תשכ״ג, 1175.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לפקודת בתי חרושת, 1946, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש״ח–1948, וכן בתוקף הסמכות כאמור שהוענקה לי לפי הסעיפים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה, ”רצועת עליה“ – רצועת־אין־גמר המונעת בכוח מיכני, המשמשת להעלאת בני אדם או להורדתם ושאין לה תא נוסעים מחומר מוצק העשוי רצפה, תקרה ושלושה קירות.
איסור [תיקון: ס״ח תשכ״ג]
לא יתקין אדם במפעל רצועת עליה ולא יקיימנה בו.
תחילת תוקף
תקפן של תקנות אלה הוא מיום כ״ט באייר תשי״ד (1 ביוני 1954).
השם [תיקון: תשכ״ג]
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי״ד–1954“ [במקור: ”תקנות בתי חרושת (רצועת עליה), תשי״ד–1954“].


ט׳ בשבט תשי״ד (13 בינואר 1954)
  • גולדה מאירסון
    שרת העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.