חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי), התשע״ו–2015


ק״ת תשע״ו, 96.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(ו) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אתר האינטרנט“ – אתר האינטרנט של המשרד;
”פרטים“ – פרטים בנוגע להטלת עיצום כספי, כמפורט בסעיף 56(א) לחוק;
”חומר מחשב“, ”מחשב“ – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995.
יישום אמצעים טכנולוגיים בפרסום פרטים באתר האינטרנט
בפרסום פרטים באתר האינטרנט, בתקופת הפרסום הקבועה בסעיף 56(ה) לחוק, המשרד יישם אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי להביא, ככל האפשר –
(1)
למניעת אפשרות להעתקת הפרטים באופן ממוחשב;
(2)
למניעת אפשרות לאיתור הפרטים באמצעות שירותי חיפוש מקוון ברשת האינטרנט, שלא דרך אתר האינטרנט של המשרד;
(3)
להקניית הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, וכן רמה סבירה של זמינות למבקש לעיין בהחלטות.


ל׳ בתשרי התשע״ו (13 באוקטובר 2015)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.