חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 573.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 230, 230א ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


ליקוי זמני
יראו אדם כלוקה בליקוי זמני כמשמעו בסעיף 230א(ב) לחוק אם נתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית קבועה;
(2)
הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום, כמשמעותן בסעיף 224(א) לחוק;
(3)
רופא המטפל בו אישר לגביו בטופס שקבע המוסד, כי הוא סובל מליקוי זמני במשך תקופה שלא עלתה על חודשיים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באדר ב׳ התש״ס (15 במרס 2000), והן יחולו על מי שזכאי לגמלת סיעוד לראשונה ביום התחילה ולאחריו.


י״ב בניסן התש״ס (17 באפריל 2000)
  • אליהו ישי
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.