לדלג לתוכן

צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס ופרסום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס ופרסום) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס ופרסום), התשמ״ט–1988


ק״ת תשמ״ט, 31.


בתוקף סמכותי לפי תקנות 87 ו־97 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 (להלן – התקנות), אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”דפוס“, ”פרסם“ ו”פרסום“ – כמשמעותם בתקנה 86 לתקנות;
”פרסום הנוגע לבטחון המדינה“ – כל פרסום או דפוס של חומר הנוגע לבטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי בישראל או באזור יהודה, שומרון וחבל עזה, או ליחסי ישראל ערב, אף אם המידע שבפרסום כאמור כבר פורסם;
”אדם המדפיס“, ”אדם המפרסם“ – בעליו, עורכו, מדפיסו או מוציאו לאור של כל פרסום או בעליו או מנהלו של כל בית דפוס או עסק של דפוס או מחברו של כל חומר, או כל אדם העומד להדפיס או לפרסם כל חומר.
הגשה לבדיקה מוקדמת
כל אדם המדפיס או המפרסם דבר דפוס או פרסום הנוגע לבטחון המדינה, בין שהוא מיועד לפרסום בארץ ובין שהוא מיועד לפרסום בחוץ לארץ, חייב להגישו לצנזור לפני הדפסתו או פרסומו.
איסור פרסום
הואיל ואני סבור כי פרסומו של פרסום או הדפסתו של דבר דפוס הנוגע לבטחון המדינה בניגוד לאמור בסעיף 2 עלול לפגוע בבטחון המדינה, אני אוסר להדפיס או לפרסם פרסום כאמור כל עוד לא הוגש לצנזור, או שהוגש לו ועדיין לא נתקבלו הוראותיו או שהתקבלו הוראותיו ולא קוימו.
סייג לתחולה
צו זה לא יחול על אדם המדפיס או מפרסם אשר נמסר לידיו צו אישי בדבר הגשת פרסומים ודברי דפוס לביקורת מוקדמת לפי תקנה 97 לתקנות.


י״ט באב התשמ״ח (2 באוגוסט 1988)
  • יצחק שני
    הצנזור הראשי לעתונות ותקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.